Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Cảm biến thông minh (Smart sensors) là các thiết bị nhỏ gọn được sử dụng trong hệ thống nhà thông minh để thu thập thông tin từ môi trường xung quanh và truyền dữ liệu về hệ thống điều khiển để thực hiện các tác vụ tự động hoặc cung cấp thông tin cho người dùng. Cảm biến thông minh có thể được tích hợp vào các thiết bị nhà thông minh khác hoặc được sử dụng độc lập.

Dưới đây là một số loại cảm biến thông minh phổ biến trong hệ thống nhà thông minh:

Cảm biến chuyển động (Motion sensors): Cảm biến chuyển động được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc chuyển động trong một khu vực nhất định. Khi phát hiện sự chuyển động, chúng có thể kích hoạt các thiết bị khác như đèn, camera, hệ thống báo động hoặc thông báo cho người dùng.

Cảm biến ánh sáng (Light sensors): Cảm biến ánh sáng được sử dụng để đo mức độ ánh sáng trong một khu vực. Chúng có thể điều khiển tự động đèn trong nhà dựa trên mức độ ánh sáng hiện tại hoặc gửi thông tin về mức độ ánh sáng cho người dùng để tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng.

Cảm biến nhiệt độ (Temperature sensors): Cảm biến nhiệt độ được sử dụng để đo và theo dõi nhiệt độ trong một không gian. Chúng có thể điều khiển tự động hệ thống điều hòa không khí hoặc hệ thống sưởi để đạt được nhiệt độ mong muốn và tiết kiệm năng lượng.

Cảm biến độ ẩm (Humidity sensors): Cảm biến độ ẩm đo và theo dõi mức độ độ ẩm trong một khu vực. Chúng có thể hỗ trợ trong việc kiểm soát độ ẩm, giúp duy trì môi trường thoải mái và phòng chống mục tiêu của vi khuẩn và nấm mốc.