Mạng mở là gì? Lợi ích của mạng mở so với mạng truyền thống

Khi công nghệ phát triển, kiến ​​trúc mạng liên tục thay đổi để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Một số nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức lớn khác đang cố gắng chuyển đổi từ mạng truyền thống sang mạng mở với nỗ lực giảm chi phí, tăng tính linh hoạt và … Đọc tiếp Mạng mở là gì? Lợi ích của mạng mở so với mạng truyền thống