Máy tính Hiệu suất cao (HPC) là gì?

Khi công nghệ phát triển và tìm thấy các ứng dụng trong các lĩnh vực tiên tiến như kỹ thuật, y học, tài chính, khám phá không gian, v.v., nhu cầu về các hệ thống máy tính hiệu quả cao, đáng tin cậy và mạnh mẽ có khả năng hoạt động nhiều hơn mà ít … Đọc tiếp Máy tính Hiệu suất cao (HPC) là gì?