Làm thế nào để xây dựng một trung tâm dữ liệu?

Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp và tổ chức phụ thuộc vào internet, nhu cầu quản lý dữ liệu và thông tin đến và đi từ người dùng cuối ngày càng tăng. Trung tâm dữ liệu là cơ sở vật lý chứa máy chủ và các phần cứng điện toán khác như bộ định … Đọc tiếp Làm thế nào để xây dựng một trung tâm dữ liệu?