Tường lửa của Trung tâm Dữ liệu hoạt động như thế nào?

Tường lửa của trung tâm dữ liệu là một phần mềm hoặc thiết bị phần cứng được các trung tâm dữ liệu sử dụng để tăng cường bảo mật tối đa. Nó là một lớp mạng 5-tuple, hoạt động như một thiết bị kết nối mạng được thiết kế phần mềm (SDN) nhiều đối tượng … Đọc tiếp Tường lửa của Trung tâm Dữ liệu hoạt động như thế nào?