Vật liệu HF và LSHF Được NEC công nhận vào năm 2020

Vật liệu Halogen Free (HF) & Low Smoke Halogen Free (LSHF) Được NEC công nhận vào năm 2020 Bộ luật Điện Quốc gia (NEC) đã bao gồm các định nghĩa đánh dấu bề mặt “halogen-free” và “low smoke halogen-free” trong Điều 725&805 với các tiêu chuẩn thử nghiệm áp dụng trong ấn bản năm 2020. … Đọc tiếp Vật liệu HF và LSHF Được NEC công nhận vào năm 2020