Bảng báo giá cáp điều khiển Altek Kabel 08/07/2024

Altek Kabel – là thương hiệu tới từ Đức, nổi tiếng về cáp điều khiển trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua. Với đầy đủ các chủng loại, mẫu mã đáp ứng nhu cầu sử dụng cáp điều khiển từ các dự án lớn nhỏ khác nhau.

Do đó, Giá cáp điều khiển Altek Kabel rất được quan tâm bởi nhiều anh em và khách hàng. Chính vì thế, bài viết này mình muốn cung cấp cho anh em mức giá cáp điều khiển Altek Kabel mới nhất và tốt nhất trên thị trường Việt hiện nay. Đây vừa là cách để quý khách hàng tham khảo giá thuận tiện, vừa là cách để anh chị em tham khảo giá để lựa chọn được sản phẩm và đơn vị mua tốt nhất cho mình!

khuyến mại khủng lên tới 15% khi mua cáp điều khiển Altek Kabel tại Viễn Thông Xanh

Hãy cùng mình xem chi tiết giá cáp điều khiển Altek Kabel theo bảng dưới đây:

Bảng báo giá cáp điều khiển Altek Kabel tiết diện 0.5 mm2
STT Tên sản phẩm  Mã Sản Phẩm Đơn Vị Tính Mức giá (VND)
1 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 2G 0.5 QMM CT-10052 Mét 6,100
2 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 3G 0.5 QMM CT-10053 Mét 8,300
3 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 4G 0.5 QMM CT-10054 Mét 11,000
4 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 5G 0.5 QMM CT-10055 Mét 13,300
5 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 6G 0.5 QMM CT-10056 Mét 16,000
6 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 7G 0.5 QMM CT-10057 Mét 17,500
7 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 8G 0.5 QMM CT-10058 Mét 19,000
8 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 10G 0.5 QMM CT-10510 Mét 24,600
9 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 12G 0.5 QMM CT-10512 Mét 28,300
10 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 16G 0.5 QMM CT-10516 Mét 36,800
11 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 20G 0.5 QMM CT-10520 Mét 46,800
12 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 25G 0.5 QMM CT-10525 Mét 62,500
13 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 30G 0.5 QMM CT-10530 Mét 76,000
14 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 2G 0.5 QMM SH-10052 Mét 9,900
15 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 3G 0.5 QMM SH-10053 Mét 11,700
16 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 4G 0.5 QMM SH-10054 Mét 14,700
17 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 5G 0.5 QMM SH-10055 Mét 16,400
18 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 6G 0.5 QMM SH-10056 Mét 19,900
19 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 7G 0.5 QMM SH-10057 Mét 21,500
20 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 8G 0.5 QMM SH-10058 Mét 25,000
21 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 10G 0.5 QMM SH-10510 Mét 29,300
22 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 12G 0.5 QMM SH-10512 Mét 36,100
23 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 16G 0.5 QMM SH-10516 Mét 48,800
24 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 20G 0.5 QMM SH-10520 Mét 63,800
25 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 25G 0.5 QMM SH-10525 Mét 61,600
26 Cáp điều khiển Altek Kabel  SH-500 30G 0.5 QMM SH-10530 Mét 70,290
Bảng báo giá cáp điều khiển Altek Kabel tiết diện 0.75 mm2
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn Vị Tính Mức Giá (VND)
1 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 2G 0.75 QMM CT-10752 Mét 8,800
2 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 3G 0.75 QMM CT-10753 Mét 12,200
3 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 4G 0.75 QMM CT-10754 Mét 16,000
4 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 5G 0.75 QMM CT-10755 Mét 19,200
5 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 6G 0.75 QMM CT-10756 Mét 22,300
6 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 7G 0.75 QMM CT-10757 Mét 25,600
7 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 8G 0.75 QMM CT-10758 Mét 28,300
8 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 10G 0.75 QMM CT-107510 Mét 36,600
9 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 12G 0.75 QMM CT-107512 Mét 43,300
10 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 16G 0.75 QMM CT-107516 Mét 54,000
11 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 20G 0.75 QMM CT-107520 Mét 70,000
12 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 25G 0.75 QMM CT-107525 Mét 90,000
13 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 30G 0.75 QMM CT-107530 Mét 108,000
14 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 2G 0.75 QMM SH-10752 Mét 12,100
15 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 3G 0.75 QMM SH-10753 Mét 15,200
16 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 4G 0.75 QMM SH-10754 Mét 19,100
17 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 5G 0.75 QMM SH-10755 Mét 23,500
18 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 6G 0.75 QMM SH-10756 Mét 27,200
19 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 7G 0.75 QMM SH-10757 Mét 30,400
20 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 8G 0.75 QMM SH-10758 Mét 35,000
21 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 10G 0.75 QMM SH-107510 Mét 42,800
22 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 12G 0.75 QMM SH-107512 Mét 50,200
23 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 16G 0.75 QMM SH-107516 Mét 63,200
24 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 20G 0.75 QMM0 SH-107520 Mét 79,600
25 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 25G 0.75 QMM SH-107525 Mét 102,300
26 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 30G 0.75 QMM SH-107530 Mét 115,600
Bảng báo giá cáp điều khiển Altek Kabel tiết diện 1.0 mm2
STT Tên sản phẩm  Mã sản phẩm Đơn Vị Tính Mức Giá (VND)
1 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 2G 1.0 QMM CT-0102 Mét 11,400
2 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 3G 1.0 QMM CT-0103 Mét 16,400
3 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 4G 1.0 QMM CT-0104 Mét 20,900
4 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 5G 1.0 QMM CT-0105 Mét 25,600
5 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 6G 1.0 QMM CT-0106 Mét 29,800
6 Cáp điều khiển Altek Kabel  CT-500 7G 1.0 QMM CT-0107 Mét 34,000
7 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 8G 1.0 QMM CT-0108 Mét 38,000
8 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 10G 1.0 QMM CT-11010 Mét 48,000
9 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 12G 1.0 QMM CT-11012 Mét 58,500
10 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 16G 1.0 QMM CT-11016 Mét 76,000
11 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 20G 1.0 QMM CT-11020 Mét 95,000
12 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 25G 1.0 QMM CT-11025 Mét 119,000
13 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 30G 1.0 QMM CT-11030 Mét 140,000
14 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 2G 1.0 QMM SH-10102 Mét 15,000
15 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 3G 1.0 QMM SH-10103 Mét 19,500
16 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 4G 1.0 QMM SH-10104 Mét 25,500
17 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 5G 1.0 QMM SH-10105 Mét 31,400
18 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 6G 1.0 QMM SH-10106 Mét 35,000
19 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 7G 1.0 QMM SH-10107 Mét 38,400
20 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 8G 1.0 QMM SH-10108 Mét 44,700
21 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 10G 1.0 QMM SH-11010 Mét 56,200
22 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 12G 1.0 QMM SH-11012 Mét 64,200
23 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 16G 1.0 QMM SH-11016 Mét 87,100
24 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 20G 1.0 QMM SH-11020 Mét 102,800
25 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 25G 1.0 QMM SH-11025 Mét 127,000
26 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 30G 1.0 QMM SH-11030 Mét 154,500
Bảng báo giá cáp điều khiển Altek Kabel tiết diện 1.5 mm2
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn Vị Tính Mức Giá (VND)
1 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 2G 1.5 QMM CT-10152 Mét 15,700
2 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 3G 1.5 QMM CT-10153 Mét 22,000
3 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 4G 1.5 QMM CT-10154 Mét 28,400
4 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 5G 1.5 QMM CT-10155 Mét 35,000
5 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 6G 1.5 QMM CT-10156 Mét 42,800
6 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 7G 1.5 QMM CT-10157 Mét 49,000
7 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 8G 1.5 QMM CT-10158 Mét 54,400
8 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 10G 1.5 QMM CT-11510 Mét 70,400
9 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 12G 1.5 QMM CT-11512 Mét 81,600
10 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 16G 1.5 QMM CT-11516 Mét 109,200
11 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 20G 1.5 QMM CT-11520 Mét 134,500
12 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 25G 1.5 QMM CT-11525 Mét 166,400
13 Cáp điều khiển Altek Kabel CT-500 30G 1.5 QMM CT-11530 Mét 200,800
14 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 2G 1.5 QMM SH-10152 Mét 20,900
15 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 3G 1.5 QMM SH-10153 Mét 28,200
16 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 4G 1.5 QMM SH-10154 Mét 34,500
17 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 5G 1.5 QMM SH-10155 Mét 41,100
18 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 6G 1.5 QMM SH-10156 Mét 48,000
19 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 7G 1.5 QMM SH-10157 Mét 55,400
20 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 8G 1.5 QMM SH-10158 Mét 62,300
21 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 10G 1.5 QMM SH-11510 Mét 79,400
22 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 12G 1.5 QMM SH-11512 Mét 90,800
23 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 16G 1.5 QMM SH-11516 Mét 120,000
24 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 20G 1.5 QMM SH-11520 Mét 147,300
25 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 25G 1.5 QMM SH-11525 Mét 181,200
26 Cáp điều khiển Altek Kabel SH-500 30G 1.5 QMM SH-11530 Mét 215,900

Lưu ý: Giá cáp điều khiển Altek Kabel bị ảnh hưởng bởi nhiểu yếu tố do đây là loại cáp điều khiển nhập khẩu. Tuy nhiên sự chênh lệch giá cáp điều khiển Altek Kabel không lớn. Để nhận được báo giá chính xác nhất và chi tiết nhất tại thời điểm hiện tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh của Viễn Thông Xanh qua số zalo hiển thị trên web hoặc để lại lời nhắn tại Ô Chat Nhanh để được báo giá nhanh nhất!

Qua bảng trên có thể thấy mức giá cáp điều khiển hãng Altek Kabel rất đa dạng từ 6.000 VND/m đến 215.000 VND/m. Khoảng giá chênh lệch lớn thế này là sự khác nhau giữa các đường kính lõi dẫn, loại cáp điều khiển, số lõi dẫn,…

Lưu ý khi xem giá cáp điều khiển Altek Kabel

Altek Kabel là hãng cáp điều khiển nổi tiếng trên thị trường về chất lượng tốt. Do đó, rất nhiều bên sản xuất hàng nhái hàng giả loại cáp điều khiển này để tuồn ra thị trường. Do đó khi xem giá cáp điều khiển Altek Kabel, anh em cần phải lưu ý những vấn đề sau:

 • Biết cách để nhận biết xem cáp điều khiển Altek Kabel chính hãng.
 • Khi so sánh giá cáp điều khiển Altek Kabel của đơn vị này với đơn vị khác thì phải so sánh cùng loại sản phẩm.
 • Lựa chọn các đơn vị mua cáp điều khiển uy tín trước mới so sánh giá để lựa chọn.
 • Xem giá chỉ là yếu tố sau dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bán hàng, dịch vụ bảo hành, đổi trả.
 • Xác định rõ giá cáp điều khiển Altek Kabel là nhập khẩu, chất lượng tốt thì giá ko thể quá rẻ được.
 • Nên liên hệ trực tiếp để nhận được báo giá đúng nhất tại thời điểm tìm kiếm.

khuyến mại khủng lên tới 15% khi mua cáp điều khiển Altek Kabel tại Viễn Thông Xanh

Viễn Thông Xanh là đơn vị cung cấp cáp điều khiển uy tín từ các hãng nổi tiếng. Trong đó có cáp điều khiển hãng Altek Kabel. VTX là đơn vị nhập hàng trực tiếp từ nhà sản xuất nên có đầy đủ giấy tờ đi kèm như CO, CQ để khách hàng yên tâm 100% về chất lượng sản phẩm. Hơn nữa do không nhập qua trung gian nên giá cả của Cáp điều khiển Altek Kabel tại Viễn Thông Xanh luôn tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Hiện nay đang có chương trình khuyến mại cực lớn cho các sản phẩm cáp điều khiển lên tới 15%. Đối với các đơn hàng lớn sẽ nhận được thêm chiết khấu giảm giá tốt. Do đó, Đừng chần chừ gì mà không liên hệ ngay VTX qua số zalo hiển thị trên web hoặc để lại lời nhắn tại Ô Chat Nhanh để được tư vấn lựa chọn, nhận báo giá, mua cáp điều khiển Altek Kabel tốt nhất!

21 bình luận trên “Bảng báo giá cáp điều khiển Altek Kabel 08/07/2024

 1. Pingback: Ngọc Huy

  • Hoài Linh VTX says:

   Dạ rất tốt nhé ạ, chị để lại thông tin để bộ phận kỹ thuật bên em tư vấn kỹ hơn ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *