Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bộ Chia Quang Spliter

Đã bán 2213
Đã bán 1546
Đã bán 1231
Đã bán 891
Đã bán 1126
Đã bán 2365
Đã bán 1436

Bộ chia quang (spliter) là một thiết bị được sử dụng trong mạng quang học để chia một tín hiệu quang vào nhiều tín hiệu con. Nó hoạt động bằng cách sử dụng các phương pháp quang học để phân tán và phân chia năng lượng tín hiệu đầu vào thành các tín hiệu nhỏ hơn có cường độ tương đương.

Bộ chia quang thông thường được sử dụng trong các mạng quang học để chia tín hiệu quang từ một nguồn đầu ra duy nhất thành nhiều nguồn đầu ra đồng thời. Các ứng dụng phổ biến của bộ chia quang bao gồm phân phối tín hiệu quang trong các mạng truyền dẫn quang và phân chia tín hiệu trong các hệ thống giao tiếp quang học.

Bộ chia quang 1x32 PLC Splitter Module PN_P-1032B-B-F-SU

Có hai loại chia quang chính: bộ chia quang dựa trên sự phản xạ (reflective spliter) và bộ chia quang dựa trên sự phân kỳ (coupler spliter).

Bộ chia quang dựa trên sự phản xạ: Sử dụng các gương phản xạ để chia tín hiệu quang thành các tín hiệu con. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các gương phân tán hoặc các lớp phản xạ đặc biệt để phân chia năng lượng quang.

Bộ chia quang dựa trên sự phân kỳ: Sử dụng nguyên tắc phân kỳ ánh sáng trong sợi quang để chia tín hiệu. Hai dạng phổ biến của bộ chia quang phân kỳ là bộ chia quang đường sợi (fiber coupler) và bộ chia quang kếch xù (wavelength coupler).

Bộ chia quang có thể chia tín hiệu thành hai, ba, bốn hoặc nhiều tín hiệu con tùy thuộc vào loại và cấu trúc của bộ chia quang.