Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Bộ treo cáp quang ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) là một hệ thống các phụ kiện và thiết bị được sử dụng để treo và gắn cáp quang ADSS lên các cấu trúc treo như cột điện, cột viễn thông hoặc các cấu trúc tương tự mà không cần hệ thống treo dây hỗ trợ bên ngoài.

Bộ treo cáp quang ADSS bao gồm các thành phần sau đây:

  • Giá đỡ cáp (Cable Grips): Được sử dụng để giữ cáp quang ADSS. Giá đỡ cáp thường có các khớp nối linh hoạt để có thể điều chỉnh kích thước phù hợp với cáp và đảm bảo sự ổn định của cáp trên cấu trúc treo.
  • Kẹp cáp (Cable Clamps): Dùng để kẹp chặt cáp quang vào giá đỡ cáp. Kẹp cáp giữ cho cáp không bị trượt hoặc di chuyển khi gặp các tác động môi trường như gió, rung động và tải trọng.
  • Bộ cố định (Mounting Hardware): Bao gồm các phụ kiện như vít, bu lông, đai ốc và các thành phần cố định khác để gắn chặt giá đỡ cáp và kẹp cáp lên cấu trúc treo. Bộ cố định đảm bảo rằng cáp quang ADSS được gắn chặt và an toàn trên cấu trúc treo.
  • Dây treo (Suspension Wire): Là dây hoặc sợi chịu lực được sử dụng để treo bộ treo cáp quang ADSS lên cấu trúc treo. Dây treo có khả năng chịu tải trọng và giữ cho bộ treo và cáp không bị lún hoặc chuyển động không mong muốn.

Bộ treo cáp quang ADSS được thiết kế và lắp đặt cẩn thận để đảm bảo rằng cáp quang ADSS được treo một cách an toàn và ổn định trên cấu trúc treo. Nó giúp bảo vệ cáp khỏi tổn thương và đảm bảo hiệu suất truyền tải tốt của mạng viễn thông.