Chế độ truyền dẫn Simplex, Half Duplex, Full Duplex là gì?

Simplex là gì?

Simplex là chế độ truyền dẫn một chiều. Tức là thiết bị gửi sẽ gửi tín hiệu tới thiết bị nhận. Đây là phương thức truyền dẫn đơn giản nhất. Ví dụ thực tế áp dụng chế độ truyền dẫn chế độ truyền dẫn này là các trạm phát sóng truyền hình. Chúng liên tục phát tín hiệu tới các thiết bị thu như tivi nhưng không cần sự phản hồi từ các thiết bị đó tới trạm. 5

chế độ truyền dẫn simplex

Half Duplex là gì?

chế độ truyền dẫn half duplex

Chế độ Half Duplex là chế độ truyền dẫn song công và thường được biết đến với tên gọi là Bán song công. Bởi vì, ở chế độ truyền dẫn này, tín hiệu được gửi và nhận giữa 2 chiều. Tuy nhiên sau khi tín hiệu được gửi từ thiết bị gửi tới thiết bị nhận xong thì thiết bị nhận mới có thể phản hồi lại thông tin cho thiết bị gửi.

Tức là chế độ Half Duplex truyền dữ liệu trên 2 chiều nhưng trong cùng một lúc thì tín hiệu sẽ chỉ đi theo một chiều duy nhất. Sau khi quá trình này hoàn tất thì mới diễn ra việc khác.

Hãy xem xét việc truyền dẫn dữ liệu thông qua cáp mạng Cat5e 10/100 Mbps. Trong trường hợp này, dây cáp mạng đóng vai trò là đường truyền dẫn cho cả việc gửi và nhận dữ liệu. Tuy nhiên, vì đây là chế độ half duplex, thiết bị truyền và thiết bị nhận không thể hoạt động cùng lúc trên cùng một đường truyền.

Khi thiết bị A muốn gửi dữ liệu đến thiết bị B, nó phải “hỏi” trước khi bắt đầu truyền. Sau đó, thiết bị A truyền dữ liệu thông qua đường truyền dẫn. Trong thời gian này, thiết bị B phải ở chế độ lắng nghe, và nếu nó cố gắng gửi dữ liệu đến thiết bị A cùng một lúc, xung đột dữ liệu có thể xảy ra.

Khi thiết bị A hoàn thành việc gửi dữ liệu, thiết bị B có thể phản hồi bằng cách yêu cầu sự chuyển đổi của đường truyền dẫn. Khi thiết bị B bắt đầu gửi dữ liệu, thiết bị A phải ở chế độ lắng nghe, và cả hai thiết bị sẽ thay phiên nhau truyền và nhận dữ liệu.

Full Duplex là gì?

chế độ truyền dẫn full duplex

Chế độ truyền dẫn Full Duplex cũng là một kiểu truyền dẫn song công như Half Duplex. Tức là việc truyền dữ liệu giữa 2 thiết bị được diễn ra 2 chiều. Tuy nhiên, ở chế độ Full Duplex việc truyền và nhận dữ liệu được diễn ra đồng thời cùng một thời điểm. Full Duplex còn được biết đến với cái tên gọi khác là song công hoàn toàn.

Ví dụ gần gũi nhất cho việc truyền dữ liệu theo chế độ full Duplex là việc thực hiện gọi điện thoại ngày nay. Cả người nhận và người dọi đều có thể nói chuyện qua lại với nhau cùng lúc.

Một ví dụ về chế độ truyền dẫn full duplex trong hệ thống mạng là khi bạn sử dụng một bộ định tuyến (router) trong mạng gia đình hoặc văn phòng.

Khi bạn gửi dữ liệu từ thiết bị của bạn đến bộ định tuyến, và đồng thời, bạn cũng nhận dữ liệu từ bộ định tuyến đến thiết bị của bạn. Ví dụ, khi bạn truy cập một trang web trên trình duyệt web, bạn gửi yêu cầu truy cập đến bộ định tuyến của mạng. Đồng thời, bộ định tuyến cũng trả về dữ liệu (trang web) bạn yêu cầu, để bạn có thể xem nội dung trên trình duyệt.

So sánh Simplex, Half Duplex, Full Duplex khác nhau như thế nào?

Chỉ Tiêu Simplex Half Duplex Full Duplex
Chiều giao tiếp Chế độ Simplex là giao tiếp một chiều. Chế độ Half Duplex là giao tiếp hai chiều nhưng mỗi lần một chiều. Chế độ Full Duplex là chế độ liên lạc hai chiều cùng một lúc.
Mô tả Ở chế độ đơn giản, Người gửi có thể gửi dữ liệu nhưng người gửi đó không thể nhận dữ liệu. Ở chế độ Half Duplex, Người gửi có thể gửi dữ liệu và cũng có thể nhận dữ liệu nhưng mỗi lần một dữ liệu. Ở chế độ Full Duplex, Người gửi có thể gửi dữ liệu và cũng có thể nhận dữ liệu đồng thời.
Sử dụng kênh Sử dụng một kênh để truyền dữ liệu. Sử dụng một kênh để truyền dữ liệu. Sử dụng hai kênh để truyền dữ liệu.
Hiệu suất Chế độ đơn công cung cấp hiệu suất thấp hơn chế độ bán song công và song công hoàn toàn. Chế độ Half Duplex cung cấp hiệu suất thấp hơn so với Full Duplex. Full Duplex cung cấp hiệu suất tốt hơn chế độ đơn giản và bán song công.
Sử dụng băng thông Simplex sử dụng tối đa một băng thông. Half-Duplex sử dụng ít băng thông đơn hơn tại thời điểm truyền. Full-Duplex tăng gấp đôi việc sử dụng băng thông truyền dẫn.
Ứng dụng Nó phù hợp cho những lần truyền khi có yêu cầu về băng thông đầy đủ để phân phối dữ liệu. Nó phù hợp cho những lần truyền khi có yêu cầu gửi dữ liệu theo cả hai hướng nhưng không đồng thời. Nó phù hợp cho những đường truyền khi có yêu cầu gửi và nhận dữ liệu đồng thời theo cả hai hướng.

Chế độ Full Duplex Mode

Chế độ Full Duplex là một khía cạnh quan trọng trong truyền thông và mạng máy tính, mô tả khả năng đặc biệt của thiết bị hoặc kết nối có thể truyền và nhận dữ liệu đồng thời. Trong khi chế độ Half Duplex yêu cầu thiết bị chuyển đổi giữa việc truyền và nhận, chế độ Full Duplex loại bỏ hạn chế này, cho phép thiết bị gửi và nhận thông tin mà không làm xung đột.

Điều này mang lại lợi ích lớn trong các tình huống cần sự tương tác liên tục, nơi mà thông tin phải được truyền và nhận một cách ngay lập tức mà không có sự gián đoạn. Một ví dụ điển hình của chế độ Full Duplex là trong các cuộc gọi video, nơi cả hai bên có thể nói chuyện và nghe đồng thời mà không cần chờ lượt.