Cách Đấu Nối Tiếp Bình Ắc Quy Để Có Nguồn Điện Mạnh Dễ Dàng

Phương pháp đấu nối tiếp bình ắc quy

Sử dụng phương pháp này để tạo ra nguồn điện có điện áp V cao hơn cho các thiết bị điện có yêu cầu nguồn điện đầu vào. Khi sử dụng phương pháp này ta sẽ cần chuẩn bị các Ắc Quy có cùng điện thế và dung lượng.

cách đấu nối ắc quy nối tiếp
Minh họa cách đấu nối ắc quy nối tiếp

Các bước đấu bình ắc quy nối tiếp như sau:

Bước 1: Xác định bình ắc quy gốc và ắc quy cuối

 • Bình ắc quy gốc sẽ cung cấp điện cực dương cho thiết bị điện.
 • Bình ắc quy cuối sẽ cung cấp điện cực âm cho thiết bị điện.

Bước 2: Kết nối các ắc quy đấu nối tiếp.

 • Kết nối cực âm của bình ắc quy 1 (bình ắc quy gốc) đến cực dương của bình ắc quy 2.
 • Kết nối cực âm của bình ắc quy 2 đến cực dương của bình ắc quy 3.
 • Tiếp tục kết nối tương tự đến cực âm của bình ắc quy 3 đến bình ắc quy 4.

Bước 3: Đấu nguồn điện cho thiết bị

 • Kết nối cực dương của bình ắc quy gốc với cực dương cấp nguồn cho thiết bị.
 • Kết nối cực âm của bình ắc quy cuối với cực âm cấp nguồn cho thiết bị.

Theo cách này, nếu mỗi ắc quy có 12V và 100Ah thì bạn sẽ thu được nguồn điện Nx12V và 100Ah. Trong đó N là số bình ắc quy kết nối. Ví dụ theo cách này nếu số ắc quy là 4 thì nguồn điện thu được là: 4x12V=48V

Phương pháp đấu nối bình ắc quy song song

Phương pháp đấu nối này sẽ tạo ra nguồn điện có dung lượng A cao hơn nhưng vẫn giữ nguyên điện áp V. Để thực hiện bạn cũng sẽ cần các ắc quy có cùng V và A.

cách đấu nối ắc quy song song
Minh họa cách đấu nối ắc quy song song

Các bước đấu bình ắc quy song song như sau:

 • Đấu nối bình cực dương của bình ắc quy 1 (bình gốc) với cực dương của bình ắc quy 2. Đấu nối cực âm của bình ắc quy 1 với cực âm của bình ắc quy 2.
 • Tiếp tục đấu nối cực dương bình ắc quý 2 với cực dương bình ắc quy 3. Đấu nối cực âm của bình ắc quy 2 với cực âm của bình ắc quy 3.
 • Tiếp tục đấu nối tương tự cho đến bình ắc quy cuối cùng. Thì đấu nối cực dương của bình ắc quy cuối với cực dương của bình ắc quy gốc. Đấu nối cực âm của bình ắc quy cuối với cực âm của bình ắc quy gốc.
 • Kết nối cưc dương của bình 1 với cực dương của thiết bị, và cực âm của bình cuối với cực âm của thiết bị điện.

Theo cách nối bình ắc quy song song này, nếu mỗi ắc quy có điện áp bằng 12V và 100Ah thì N bình ắc quy sẽ cung cấp nguồn điện có điện áp bằng 12V và Nx100Ah.

Ví dụ nếu số ắc quy là 4 thì nguồn điện qua cách nối song song sẽ có điện áp bằng 12V và A= 4x100Ah= 400Ah.

Phương pháp đấu nối bình ắc quy kết hợp (kết hợp nối tiếp và song song)

Phương pháp này sẽ tạo nguồn điện tăng cả điện áp và dung lượng. Và tất nhiên cũng sử dụng các ắc quy có cùng điện áp và dung lượng với nhau.

cách đấu nối ắc quy kết hợp nối tiếp và song song
Minh họa cách đấu nối ắc quy kết hợp nối tiếp và song song

Các bước đấu bình ắc quy kết hợp như sau:

Bước 1: Xác định số lượng bình ắc quy kết nối và sắp xếp.

 • Để lắp đặt phương pháp này bạn cần số lượng ắc quy là số chẵn và lớn hơn 4.
 • Chia đôi số ắc quy ra làm 2 phần và sắp xếp ắc quy thành 2 hàng sao cho cực dương của bình ắc quy hàng 1 nằm cạnh cực âm của hàng ắc quy hàng 2 (hoặc ngược lại).

Bước 2: Đấu nối ắc quy kết hợp

 • Đấu nối cực dương của bình ắc quy số 1 hàng 1 với cực âm của bình ắc quy số 1 hàng 2. Tiếp tục đấu nối cực dương của bình ắc quy số 2 hàng 1 với cực âm của bình ắc quy số 2 hàng 2. Tiến hành tương tự cho đến hết hàng.
 • Đấu nối cực âm của bình ắc quy số 1 hàng 1 với cực âm của bình ắc quy số 2 hàng 1. Tiếp tục đấu nối cực âm bình ắc quy số 2 hàng 1 với cực âm của bình ắc quy số 3 hàng 1. Tiến hành tương tự cho đến hết hàng.
 • Đấu nối cực dương của bình ắc quy số 1 hàng 2 với cực dương của bình ắc quy số 2 hàng 2. Tiếp tục đấu nối cực dương bình ắc quy số 2 hàng 2 với cực dương của bình ắc quy số 3 hàng 2. Tiến hành tương tự cho đến hết hàng.

Bước 3: Kết nối với nguồn điện với thiết bị

 • Tiến hành kết nối cực âm của bình ắc quy số 1 hàng 1 với cực âm của thiết bị.
 • Tiến hành kết nối cực dương của bình ắc quy số 1 hàng 2 với cực dương của thiết bị.

Theo cách đấu ắc quy kết hợp này thì nếu mỗi ắc quy có điện áp là 12V và dung lượng 100Ah thì ta sẽ thu được nguồn điện có điện áp là nx12V và nx100Ah (Trong đó n= số ắc quy/2)

Ví dụ nếu số ắc quy là 6 thì ta có nguồn điện có điện áp = 12Vx3=36V và dung lượng=100Ahx3=300Ah.

lưu ý khi đấu nối ắc quy

Tuy nhiên, việc đấu nối ắc quy không đúng kỹ thuật sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Do đó, mình khuyên bạn cần phải tuân thủ một số các lưu ý quan trọng dưới đây:

 • TIP 1: Đảm bảo tất cả các ắc quy sử dụng để đấu nối phải là cùng loại (cùng điện áp và dung lượng)
 • TIP 2: Đảm bảo các đầu nối dây và dây kết nối có chất lượng tốt, chịu được tải của dòng điện.
 • TIP 3: Sử dụng chất kết dính và băng keo điện để cố định các đầu dây ngăn chúng bị lỏng lẻo do rung.
 • TIP 4: Nếu sử dụng Ắc quy loại Flooded (có nước) thì hãy kiểm tra mức nước định kỳ và bổ sung kịp thời.
 • TIP 5: Tránh để ắc quy quá nóng hoặc quá thấp gây ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của ắc quy.
 • TIP 6: Kiểm tra nguồn điện đầu ra của ắc quy trước khi kết nối với thiết bị điện.
[x]
KHUYẾN MÃI TỦ RACK MAXTEL