Giao thức TFTP và FTP là gì? Vai trò và cách hoạt động

Giao thức FTP là gì?

FTP là gì

FTP (File Transfer Protocol) là giao thức mạng được sử dụng để truyền tệp (file) từ máy tính này sang máy tính khác qua mạng TCP. FTP sử dụng kiến trúc mạng máy khách. Tức là người dùng phải cài đặt máy khách FTP để truy cập máy chủ FTP đang chạy trên một máy khác từ xa. Sau khi kết nối FTP được thiết lập, người dùng có thể tải xuống hoặc tải tệp lên từ máy chủ FTP. FTP không cung cấp kênh an toàn để truyền tệp giữa các máy chủ hoặc hệ thống. FTP hoạt động trên 2 cổng: Cổng 20 được sử dụng cho dữ liệu và cổng 21 cho kiểm soát kết nối.

Giao thức TFTP là gì?

TFTP là gì

Giao thức TFTP (Trivial File Transfer Protocol) là giao thức truyền tệp đơn giản và được sử dụng để truyền tệp tin giữa các máy từ xa. Đây là phiên bản đơn giản hơn của giao thức FTP, nó thiếu một số tính năng nâng cao của FTP nhưng yêu cầu ít tài nguyên hơn.

Vì đơn giản nên TFTP chỉ có thể được sử dụng đề gửi và nhận tệp. Giao thức này không còn được sử dụng rộng rãi nữa nhưng có thể được sử dụng để lưu và khôi phục cấu hình bộ định tuyến hoặc để sao lưu IOS.

Giao thức TFTP sử dụng giao thức UDP để truyền dữ liệu từ máy này sang máy khác. Cách sử dụng phổ biến nhất của giao thức này là đọc và ghi các tập tin đến và đi từ một máy chủ ở xa. Một trong những công nghệ thiết yếu cho kiến trúc máy khách/máy chủ và mạng máy tính là truyền tệp.

TFTP là một trong nững thành phần thiết yếu của giao thức khởi động mạng (PXE). Cổng phổ biến nhất để truyền dữ liệu TFTP là 69.

Xem thêm bài viết: Số cổng trong mạng là gì?

Phân biệt Giao thức TFTP và FTP

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa 2 giao thức TFTP và FTP:

Tính năng FTP TFTP
Mục đích Chuyển tập tin giữa các máy tính Chuyển tập tin giữa các máy tính
Sự liên quan Thiết lập kết nối giữa hai máy tính, cho phép thực hiện một bộ lệnh và tùy chọn phức tạp hơn Thiết lập kết nối giữa hai máy tính, nhưng với một bộ lệnh và tùy chọn hạn chế hơn
Xác thực Sử dụng tên người dùng và mật khẩu để xác thực Không hỗ trợ xác thực
Bảo vệ Mã hóa truyền dữ liệu Không mã hóa truyền dữ liệu
Xử lý lỗi Có thể phục hồi từ các lỗi trong quá trình chuyển Không có phục hồi lỗi
Chế độ truyền tập tin Hỗ trợ cả chế độ truyền ASCII và nhị phân Chỉ hỗ trợ chế độ truyền nhị phân
Tùy chọn chuyển Hỗ trợ tiếp tục quá trình truyền bị gián đoạn và cài đặt chế độ truyền, loại truyền và các tùy chọn khác Không hỗ trợ bất kỳ tùy chọn chuyển nhượng nào
[x]
KHUYẾN MÃI TỦ RACK MAXTEL