Private IP là gì? Khác biệt gì với Public IP?

Private IP là một loại địa chỉ IP được sử dụng dành riêng cho mạng nội bộ. Nó không được sử dụng trong mạng Internet. Người ta tạo ra loại địa chỉ IP này nhằm mục đích tiết kiệm tài nguyên địa chỉ IPv4 đang dần cạn kiệt. Bài viết này, ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết xem Private IP là gì?

Private IP là gì?

Địa chỉ IP là gì

Private IP hay địa chỉ riêng là một địa chỉ IP được sử dụng trong mạng LAN và không được định danh trên Internet. Mỗi thiết bị trong mạng sẽ có một địa chỉ IP riêng để có thể giao tiếp với nhau trong mạng mà không cần địa chỉ IP Public trên Internet. Mỗi một thiết bị trong một mạng cục bộ sẽ có một địa chỉ Private IP riêng biệt nhưng nó không phải là địa chỉ duy nhất trên toàn cầu.

Người ta quy định chung thành các tiêu chuẩn dải địa chỉ IP riêng như:

  • Class A: 10.0.0.0 đến 10.255.255.255
  • Class B: 172.16.0.0 đến 172.31.255.255
  • Class C: 192.168.0.0 đến 192.168.255.255

Tại sao cần có Private IP?

Địa chỉ Private IP được sinh ra chỉ để giải quyết vấn đề cạn kiệt tài nguyên địa chỉ IPv4. Lúc đầu với số lượng 4.294.967.296 địa chỉ IP sẵn có, người ta tin rằng IPv4 có thể cung cấp đủ địa chỉ IP cho các thiết bị trên toàn thế giới.

Nhưng sự thật thì không, tài nguyên IPv4 bị cạn kiệt nhanh chóng bởi số lượng thiết bị mạng phát triển quá khủng khiếp. Bằng cách sử dụng địa chỉ IP riêng, ta có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên IPv4.

Phân biệt Public IP và Private IP

Public IP là địa chỉ IP được gán duy nhất cho mỗi thiết bị trên Internet. Tức là mỗi một Public IP sẽ là duy nhất trên toàn cầu. Do đó các địa chỉ IP được sử dụng để định tuyến dữ liệu trên Internet là Public IP.

Địa chỉ công cộng không thể sử dụng lại và được phân phối bởi nhà cung cấp dịch vụ ISP.

Phân biệt Private IP và Public IP

Thiết bị mạng kết nối Internet với Private IP như thế nào?

Như ta đã nói ở trên, Private IP không phải địa chỉ duy nhất trên toàn cầu. Thiết bị không thể kết nối với Internet nếu dùng Private IP. Để kết nối, ta cần sử dụng NAT (dịch địa chỉ mạng) chuyển đổi Private IP sang Pubplic IP. Hãy xem ví dụ minh họa bằng hình ảnh dưới đây:

ví dụ 2 tổ chức khác nhau sử dụng cùng một Private IP

VLSM là gì? Subnet Mask có độ dài thay đổi?

Hướng dẫn cách tạo mạng con

CIDR là gì? Cách CIDR hoạt động