Định cấu hình mô tả trên thiết bị Cisco, đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng

Việc thêm mô tả vào giao diện trên thiết bị Cisco không tạo thêm bất kỳ tính năng hay ảnh hưởng gì đến cấu hình máy. Nhưng nó lại cực kỳ hữu ích với các mục đích quản trị vì nó sẽ giúp bạn note lại những chức năng của giao diện. Từ mạng đơn giản đến mạng phức tạp, việc thêm mô tả là điều cần thiết với các nhà quản trị mạng.

Chẳng hạn nếu như trước kia hệ thống mạng của bạn có một nhân viên quản trị, người này cấu hình và quản lý mạng. Nhưng chẳng may nhân viên này nghỉ và phải đổi một người khác, vậy người quản trị mạng tiếp theo sẽ rất khó để tiếp tục quản lý mạng vì họ chưa hiểu mạng được định và cấu hình như thế nào? Lúc này nếu bạn đã thêm mô tả vào các giao diện thì việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!

hình ảnh lệnh cấu hình mô tả

Lệnh định mô tả trên thiết bị Cisco

Một mô tả có thể dài 240 ký tự và được thiết lập bằng lệnh description sau:

Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#description WAN to London

Mô tả sẽ xuất hiện trong đầu ra của lệnh show running-config:

!
interface GigabitEthernet0/0
description WAN to London
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!

Nếu bạn muốn xóa mô tả sử dụng lệnh no description (viết tắt là no desc):

Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#no desc

Hãy tận dụng lệnh mô tả này để hỗ trợ trong việc quản trị hệ thống mạng của mình. Tuy đây là một lệnh đơn giản và không có chức năng gì nhưng lợi ích của nó trong các trường hợp cụ thể lại rất quan trọng.

Xem thêm các bài viết khác:

Định cấu hình địa chỉ IP trên Switch Cisco

Các lệnh cấu hình IOS trên thiết bị Cisco

[x]
KHUYẾN MÃI TỦ RACK MAXTEL