Định cấu hình địa chỉ IP trên Switch Cisco

Mặc định các Switch Cisco sẽ chuyển tiếp các Frames (khung Ethernet) mà không cần phải cấu hình. Tức là nếu bạn sử dụng Switch Cisco, bạn chỉ cần cắm dây cáp mạng từ các thiết bị khác với Switch là sẽ hoạt động bình thường.

Nhưng nếu bạn cần phải quản lý Switch qua mạng hoặc sử dụng các giao thức như SNMP thì sẽ cần phải có địa chỉ IP. Địa chỉ IP được cấu hình theo giao diện logic, được gọi là miền quản lý hoặc VLAN. Theo mặc định, VLAN 1 sẽ hoạt động giống như NIC của Switch để kết nối với mạng LAN và gửi các gói IP.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách để cấu hình địa chỉ IP trên Switch Cisco:

Cách định cấu hình địa chỉ IP trong VLAN 1

Dưới đây là các bước định địa chỉ IP trong VLAN 1:

 • Vào chế độ cấu hình Vlan 1 bằng lệnh cấu hình chung interface vlan 1.
 • Gán một địa chỉ IP với lệnh con giao diện địa chỉ IP IP_ADDRESS SUBNET_MASK.
 • Kích hoạt giao diện VLAN 1 với lệnh phụ giao diện no shuttdown.
 • Sử dụng lệnh cấu hình toàn cầu ip default-gateway IP_ADDRESS để định cấu hình cổng mặc định.
 • Thêm lệnh cấu hình toàn cầu ip name-server IP_ADDRESS để định cấu hình máy chủ DNS.

Dưới đây là hình ảnh ví dụ minh họa thực tế:

Ví dụ định cấu hình địa chỉ IP

Trên đây là ví dụ một mạng đơn giản gồm một máy chủ và một Switch. Và bạn có thể chỉ định Switch bằng địa chỉ IP để kích hoạt kết nối IP giữa 2 thiết bị như sau:

SW1(config)#int vlan 1
SW1(config-if)#
SW1(config-if)#
SW1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Để kiểm tra xem Switch đã được cấu hình địa chỉ IP chưa, bạn có thể sử dụng lệnh show int vlan 1:

SW1#show int vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
Hardware is CPU Interface, address is 0030.a3e8.6b3c (bia 0030.a3e8.6b3c)
Internet address is 10.0.0.2/8
....

Và bạn có thể Ping máy chủ tới Switch để xác định xem máy chủ có thể kết nối với Switch bằng địa chỉ IP không:

C:\>ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
...

Định cấu hình đại chỉ IP tĩnh và địa chỉ IP thông qua DHCP

Một Switch có thể có nhiều địa chỉ IP và gán cho các giao diện hoặc cổng được chỉ định. Để có thể quản lý thiết bị từ xa, phải xác định địa chỉ IP để truy cập vào bộ chuyển mạch.

Địa chỉ IP có thể đinhj cấu hình thủ công hoặc tự động từ máy chủ DHCP. Nếu không có máy chủ DHCP, Switch sẽ sử dụng địa chỉ IP mặc định của Cisco là 192.168.1.254.

Cách định cấu hình địa chỉ IP tĩnh

Nếu bạn đang kết nối nhiều Switch lại với nhau theo kiểu ngăn xếp và có Switch chờ, bạn nên định cấu hình địa chỉ IP tĩnh để tránh ngắt kết nối khỏi mạng trong quá trình chuyển Switch xếp chồng hoạt động. Bởi vì khi Switch dự phòng trở thành Switch chủ thì khi sử dụng DHCP nó sẽ nhận 1 địa chỉ IP khác với địa chỉ mà thiết bị kích hoạt hoạt động ban đầu của ngăn xếp.

Thực hiện cách cấu hình như sau:

enable
configure terminal
interface interface_name
no shutdown
ip address ip_address subnet_mask
exit
write memory
exit

Lưu ý rằng bạn cần thay thế interface_name, ip_address, và subnet_mask bằng giá trị thực tế mà bạn muốn cấu hình cho cổng giao tiếp đó.

Cách định cấu hình địa chỉ IP từ DHCP

Trong trường hợp này, Bộ chuyển mạch Switch được kết nối với một bộ định tuyến Router hoạt động như máy chủ DHCP. Cách cấu hình như sau:

enable
configure terminal
interface interface_name
ip address dhcp
exit
write memory
exit

Trong các lệnh trên:

 • enable: Chuyển sang chế độ cấu hình toàn bộ.
 • configure terminal hoặc conf t: Bắt đầu chế độ cấu hình toàn bộ.
 • interface interface_name: Chọn cổng giao tiếp muốn cấu hình DHCP.
 • ip address dhcp: Bật giao thức DHCP trên cổng giao tiếp được chọn.
 • exit: Thoát khỏi chế độ cấu hình giao tiếp.
 • write memory: Lưu cấu hình đã thay đổi vào bộ nhớ.
 • exit: Thoát khỏi chế độ cấu hình toàn bộ.

Nhớ rằng bạn cần thay thế interface_name bằng tên thực của cổng giao tiếp bạn muốn cấu hình.

Tổng Kết:

Như vậy, mình đã hướng dẫn xong bạn cách để định cấu hình địa chỉ IP trên Switch Cisco. Nếu có chỗ nào không hiểu hoặc có câu hỏi nào khác? Hãy để lại dưới phần bình luận để mình hỗ trợ giải đáp chi tiết nhất!

Xem thêm các bài viết khác:

Các lệnh cơ bản của IOS trên Router và Switch Cissco

Hướng dẫn cấu hình Switch Cisco cơ bản – Phần 1

Hướng dẫn cấu hình switch Cisco cơ bản – Phần 2

Cấu hình router thành access point truy cập Wi-Fi, dùng chung với router nhà mạng

[x]
KHUYẾN MÃI TỦ RACK MAXTEL