DHCP là gì? Hiểu rõ hơn về cơ chế cấp địa chỉ IP tự động trong mạng

Giao thức mạng DHCP là gì?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một giao thức mạng được sử dụng để tự động cấp phát các địa chỉ IP và cấu hình mạng khác cho các thiết bị trong mạng. Giao thức này cho phép các thiết bị kết nối vào mạng một cách linh hoạt và tiện lợi, giúp giảm thiểu sự can thiệp thủ công và giúp tối ưu hóa việc quản lý mạng.

DHCP là gì

Khi một thiết bị muốn tham gia vào mạng, nó gửi yêu cầu DHCP đến máy chủ DHCP trong mạng. Máy chủ DHCP sẽ đáp ứng yêu cầu này và cung cấp một địa chỉ IP duy nhất, subnet mask (mặt nạ con), default gateway (cổng mặc định), DNS servers (máy chủ DNS), và các thông tin cấu hình mạng khác cho thiết bị đó. Quá trình này diễn ra tự động và nhanh chóng, giúp thiết bị nhanh chóng kết nối và hoạt động trong mạng.

Giao thức DHCP giúp tránh xung đột địa chỉ IP, tiết kiệm thời gian và công sức trong việc cấu hình mạng thủ công, và hỗ trợ quản lý mạng hiệu quả hơn. Với DHCP, việc thêm hoặc thay đổi các thiết bị trong mạng trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn, đồng thời giúp duy trì tính sắp xếp và tổ chức của mạng một cách hiệu quả.

Ví dụ giải thích:

Một trong những ví dụ mà mình chắc chắn các bạn rất hay làm đó là đi quán cà phê để làm việc và muốn kết nối thiết bị di động (hoặc Laptop) vào mạng Wifi của quán. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) giống như người phục vụ tại quầy lễ tân, giúp thiết bị của bạn nhận địa chỉ IP và các thông tin cấu hình mạng cần thiết để bạn có thể kết nối vào mạng một cách tự động và nhanh chóng.

ví dụ minh họa giải thích HDCP

Để hiểu rõ hơn, hãy xem quá trình kết nối này:

 1. Bước 1: Khi bạn mở máy tính và bật tính năng Wifi, thiết bị của bạn sẽ gửi một yêu cầu tới máy chủ DHCP (tượng trưng cho người phục vụ tại quầy lễ tân) của mạng Wi-Fi.
 2. Bước 2: Máy chủ DHCP nhận yêu cầu từ thiết bị của bạn và bắt đầu quá trình cấp phát. Nó sẽ chọn một địa chỉ IP khả dụng trong mạng để gán cho thiết bị của bạn. Hãy nghĩ đến địa chỉ IP như là một số phòng trong quán cà phê.
 3. Bước 3: Máy chủ DHCP gửi địa chỉ IP và các thông tin cấu hình mạng khác (như subnet mask, default gateway và DNS servers) cho thiết bị của bạn.
 4. Bước 4: Thiết bị của bạn nhận thông tin từ máy chủ DHCP và tự động cấu hình mạng theo thông tin đó.
 5. Bước 5: Với địa chỉ IP và cấu hình mạng được cung cấp bởi máy chủ DHCP, thiết bị điện thoại thông minh của bạn đã sẵn sàng kết nối vào mạng Wifi của quán cà phê. Bây giờ, bạn có thể truy cập Internet và làm mọi thứ mình thích.

Có thể thấy rằng, DHCP là một giao thức mạng quan trọng giúp tự động cấp phát địa chỉ IP và cấu hình mạng cho các thiết bị, giúp kết nối vào mạng dễ dàng và tiết kiệm thời gian cho người dùng. Nó cũng giúp tránh xung đột địa chỉ IP và tối ưu hóa việc quản lý mạng.

Cách thức DHCP hoạt động

Cách thức DHCP hoạt động

Cách thức hoạt động của DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) bao gồm các bước sau đây:

 • Yêu cầu (Discover): Khi một thiết bị mới muốn kết nối vào mạng hoặc một thiết bị đang tự cấu hình mạng muốn đổi địa chỉ IP, nó gửi một yêu cầu DHCP broadcast (gửi đến tất cả các thiết bị trong mạng). Yêu cầu này là yêu cầu tìm kiếm máy chủ DHCP để nhận các thông tin cấu hình mạng.
 • Cung cấp (Offer): Các máy chủ DHCP trong mạng nhận được yêu cầu và đáp ứng bằng cách gửi một gói tin chứa thông tin cấu hình DHCP. Gói tin này gọi là “Offer” và chứa một địa chỉ IP khả dụng mà máy chủ DHCP đề xuất cho thiết bị. Nếu có nhiều máy chủ DHCP, thiết bị sẽ nhận được nhiều gói “Offer” và chọn một gói “Offer” duy nhất để tiếp tục quá trình.
 • Chấp nhận (Request): Thiết bị nhận được gói “Offer” từ máy chủ DHCP và chọn một địa chỉ IP trong gói “Offer” hoặc gửi yêu cầu tiếp theo tới máy chủ DHCP xác nhận việc sử dụng địa chỉ IP đó. Yêu cầu này gọi là “Request.”
 • Xác nhận (Acknowledge): Máy chủ DHCP nhận được yêu cầu “Request” từ thiết bị và xác nhận rằng địa chỉ IP đã được gán cho thiết bị. Nó gửi một gói “Acknowledge” chứa các thông tin cấu hình mạng đã được chấp nhận và cho phép thiết bị sử dụng địa chỉ IP và cấu hình này.
 • Ghi nhận (Renewal): Sau khi một thiết bị đã nhận được địa chỉ IP và cấu hình từ máy chủ DHCP, nó sẽ sử dụng các thông tin đó để kết nối và hoạt động trong mạng. Khi một khoảng thời gian thuê địa chỉ gần hết hạn, thiết bị sẽ tự động gửi một yêu cầu “Renewal” để gia hạn thời gian thuê địa chỉ IP của mình. Nếu máy chủ DHCP chấp nhận, nó sẽ gửi lại một gói “Acknowledge” cho thiết bị gia hạn thời gian thuê.
 • Hết hạn (Release): Khi thiết bị không cần sử dụng địa chỉ IP nữa (ví dụ: thiết bị ngắt kết nối khỏi mạng), nó sẽ gửi một yêu cầu “Release” tới máy chủ DHCP để thông báo rằng địa chỉ IP đã được trả lại và không cần thiết nữa.

Ưu điểm và nhược điểm của DHCP

Ưu điểm của DHCP:

 • Tự động cấp phát địa chỉ IP: DHCP giúp tự động cấp phát các địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng, giúp người dùng không phải thủ công cấu hình địa chỉ IP cho từng thiết bị. Điều này tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong việc cấu hình mạng.
 • Tránh xung đột địa chỉ IP: DHCP đảm bảo rằng mỗi thiết bị trong mạng nhận được một địa chỉ IP duy nhất, giúp tránh xung đột địa chỉ và đảm bảo việc kết nối mạng diễn ra một cách suôn sẻ.
 • Dễ dàng quản lý mạng: Sử dụng DHCP giúp quản trị viên dễ dàng quản lý các địa chỉ IP và cấu hình mạng cho các thiết bị trong mạng. Thêm vào đó, khi có thay đổi về cấu hình mạng, chỉ cần chỉnh sửa trên máy chủ DHCP mà không cần can thiệp vào từng thiết bị một cách riêng lẻ.
 • Linh hoạt và mở rộng: DHCP cho phép mạng mở rộng và thay đổi kích thước dễ dàng. Khi có thêm thiết bị mới tham gia mạng, DHCP tự động cấp phát địa chỉ IP cho chúng mà không cần can thiệp thủ công.

ưu điểm và nhược điểm của DHCP

Nhược điểm của DHCP:

 • Phụ thuộc vào máy chủ DHCP: Khi máy chủ DHCP gặp sự cố hoặc không hoạt động, các thiết bị trong mạng sẽ không thể nhận được địa chỉ IP và không thể kết nối vào mạng.
 • Rủi ro về bảo mật: DHCP cấp phát địa chỉ IP một cách tự động, dẫn đến nguy cơ các thiết bị lạ có thể dễ dàng kết nối vào mạng. Điều này có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật và gây rối trong mạng nếu không kiểm soát cẩn thận.
 • Rủi ro sai sót: Nếu cấu hình DHCP không chính xác, có thể gây ra vấn đề về mạng như mất kết nối hoặc xung đột địa chỉ IP.
 • Không thể chi tiết như cấu hình thủ công: DHCP có các tùy chọn cấu hình mạng tiêu chuẩn, nhưng không thể cung cấp tùy chỉnh chi tiết và phức tạp cho từng thiết bị như cấu hình thủ công.

DHCP thuộc tầng nào trong hệ thống mạng?

DHCP thuộc tầng nào trong hệ thống mạng

DHCP thuộc về tầng 7 trong mô hình OSI (Open Systems Interconnection) và tầng 5 trong mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Trong mô hình OSI, tầng DHCP nằm ở tầng cao nhất, được gọi là tầng 7 – tầng Ứng dụng. Tầng Ứng dụng là nơi mà các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến giao tiếp với nhau và với người dùng cuối. DHCP được sử dụng để tự động cấp phát các địa chỉ IP và cấu hình mạng cho các thiết bị trong mạng, làm cho quá trình kết nối mạng trở nên thuận tiện và tự động.

Trong mô hình TCP/IP, DHCP được xem như một phần của tầng Ứng dụng nằm ở tầng 5. Tuy nhiên, trong mô hình này, tầng 5 và tầng 7 của mô hình OSI đã được kết hợp thành một tầng duy nhất là tầng Ứng dụng.

Tắt DHCP để làm gì?

Tắt DHCP để làm gì

Tắt DHCP có thể được thực hiện với mục đích và lý do riêng biệt trong môi trường mạng. Dưới đây là một số trường hợp mà người quản trị mạng có thể tắt DHCP:

 • Định cấu hình IP tĩnh: Khi DHCP bị tắt, các thiết bị trong mạng sẽ không thể tự động nhận địa chỉ IP từ máy chủ DHCP. Thay vào đó, người quản trị mạng phải thủ công cấu hình địa chỉ IP cho từng thiết bị, điều này gọi là “định cấu hình IP tĩnh.” Điều này thường được thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt khi cần kiểm soát chặt chẽ các địa chỉ IP được gán cho từng thiết bị và tránh xung đột địa chỉ IP.
 • Bảo mật mạng: Tắt DHCP có thể là một phần của biện pháp bảo mật mạng. Nếu mạng không sử dụng DHCP để cấp phát địa chỉ IP tự động, người dùng không thể dễ dàng thêm thiết bị lạ vào mạng. Điều này có thể giúp giới hạn sự truy cập vào mạng và giảm nguy cơ tấn công từ các thiết bị không xác định.
 • Để phân tích sự cố mạng: Khi xảy ra sự cố mạng, người quản trị có thể tạm thời tắt DHCP để tìm hiểu nguyên nhân của sự cố. Điều này giúp xác định xem vấn đề có liên quan đến cấu hình DHCP hay không, và từ đó tiến hành xử lý sự cố mạng một cách chính xác.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng tắt DHCP có thể làm cho việc quản lý mạng phức tạp hơn, đặc biệt khi có nhiều thiết bị trong mạng. Nếu không được thực hiện một cách cẩn thận, điều này có thể gây ra các vấn đề về cấu hình mạng và làm gián đoạn kết nối của các thiết bị trong mạng. Vì vậy, việc tắt DHCP nên được thực hiện cẩn thận và có kế hoạch thay thế bằng các biện pháp cấu hình thủ công hoặc sử dụng các công nghệ khác để cấp phát địa chỉ IP một cách an toàn và hiệu quả.

DHCP nằm trên thiết bị mạng nào?

DHCP nằm trên thiết bị mạng nào

Máy chủ DHCP thường nằm trong các thiết bị mạng như:

 • Bộ định tuyến – Router: Trong nhiều mạng nhà ở hoặc doanh nghiệp nhỏ, máy chủ DHCP được tích hợp vào router. Router không chỉ chịu trách nhiệm định tuyến các gói tin trong mạng mà còn có khả năng cấp phát các địa chỉ IP và quản lý cấu hình DHCP cho các thiết bị trong mạng.
 • Máy chủ Server: Trong môi trường doanh nghiệp lớn hoặc mạng phức tạp, máy chủ DHCP thường nằm trên máy chủ riêng biệt. Máy chủ này được cấu hình và quản lý bởi người quản trị mạng và chịu trách nhiệm cấp phát địa chỉ IP và cấu hình mạng cho tất cả các thiết bị trong mạng.
 • Switch chia mạng: Trong một số trường hợp, switch mạng có khả năng hỗ trợ chức năng DHCP. Switch này được gọi là “DHCP Relay Agent.” Khi các yêu cầu DHCP broadcast từ các thiết bị được chuyển đến switch, switch này sẽ chuyển tiếp yêu cầu này đến máy chủ DHCP để nhận được địa chỉ IP và cấu hình mạng.

Quá trình cấu hình và định vị máy chủ DHCP phụ thuộc vào cấu hình mạng cụ thể và yêu cầu của từng môi trường. Điều quan trọng là máy chủ DHCP phải được định cấu hình chính xác và có khả năng đáp ứng yêu cầu DHCP từ các thiết bị trong mạng một cách hiệu quả.

Phân biệt DHCP với DNS

Phân biệt DHCP với DNS

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) và DNS (Domain Name System) là hai giao thức khác nhau và có nhiệm vụ riêng biệt trong mạng:

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

 • DHCP là giao thức dùng để tự động cấp phát địa chỉ IP và các thông tin cấu hình mạng cho các thiết bị trong mạng, như máy tính, điện thoại di động, máy chủ, v.v.
 • Khi một thiết bị mới tham gia vào mạng hoặc thiết bị muốn đổi địa chỉ IP, nó gửi yêu cầu DHCP broadcast tới máy chủ DHCP. Sau đó, máy chủ DHCP sẽ cấp phát một địa chỉ IP và các thông tin mạng cho thiết bị này.

DNS (Domain Name System):

 • DNS là giao thức dùng để chuyển đổi tên miền (ví dụ: www.example.com) thành địa chỉ IP tương ứng của máy chủ hoặc thiết bị trong mạng.
 • Khi bạn nhập một tên miền vào trình duyệt web, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu tới máy chủ DNS để xác định địa chỉ IP của tên miền đó. Máy chủ DNS sau đó trả về địa chỉ IP tương ứng, cho phép trình duyệt kết nối tới máy chủ hoặc thiết bị đó.

Để thể hiện phân biệt dễ hiểu hơn, DHCP có nhiệm vụ cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng, trong khi DNS giúp chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP để xác định vị trí của các máy chủ và thiết bị trong mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *