Định tuyến tĩnh là gì? Cách cấu hình định tuyến tĩnh trên Router Cisco

Định tuyến tĩnh là gì?

Định tuyến tĩnh là việc định tuyến mạng bằng cấu hình thủ công cố định các đường dẫn cho các thiết bị và không tự động thay đổi khi hệ thống mạng thay đổi. Với định tuyến tĩnh, Router chuyển gói dữ liệu tới thiết bị dựa trên địa chỉ IP của thiết bị đích. Do đó, ta sẽ cần phải cấu hình lại định tuyến nếu muốn thay đổi mạng. Loại định tuyến này thường chỉ áp dụng với các mạng quy mô nhỏ và ít thay đổi cấu trúc mạng.

Xem thêm bài viết: định tuyến là gì?

Ưu điểm nổi bật của định tuyến tĩnh

Định tuyến tĩnh có những ưu điểm nổi trội như ít tốn băng thông và CPU, dễ dàng cấu hình và nhà quản trị có toàn quyền quản lý định tuyến trong mạng. Việc sử dụng loại định tuyến này thường bắt gặp khi cần xác định phân chia mạng bằng cách tạo ra các phân đoạn trong mạng hoặc xây dựng các đường dẫn riêng biệt cho các mạng con.

Hiểu sâu hơn về định tuyến tĩnh

Trong một mạng sẽ thường chỉ có một Router, nó sử dụng bảng định tuyến để làm cơ sở dữ liệu chuyển tiếp gói tin. Tuy nhiên trong mạng có thể sử dụng kết hợp nhiều Router khác nhau như trường hợp sau:

cấu trúc liên kết giữa các ruoter trong 1 mạng

Trong tình huống này, ta có 3 Router (R1, R2, R3) và 2 máy chủ (A, B) và đã thực hiện cấu hình giao diện cho R1 và R3. Ta thấy rằng:

  • R1 có thể ping tới máy chủ A và R2 qua giao diện S0/0/0 nhưng không thể ping S0/0/1.
  • R3 có thể ping tới máy chủ B và R2 quang giao diện S0/0/1 nhưng không thể ping S0/0/0.
  • 2 Máy chủ A và B không thể giao tiếp với nhau.

Đây là kết quả lệnh ping máy chủ A đến máy chủ B:

ví dụ Ping kết nối giữa 1 mạng cấu trúc router

Vậy tại sao hai máy chủ này lại không thể liên kết với nhau?

lệnh Show IP Route
hình ảnh lệnh Show IP Route

Ta phải hiểu rõ đầu ra của lệnh “show ip route” cho biết các tuyến mà một Router có thể giao tiếp. Các tuyến được kết nối trực tiếp, nên Máy chủ A có thể giao tiếp với R1 và R1 có thể giao tiếp với R2. Vì không có cấu hình thực hiện trên R2 nên giữa R2 và R3 chỉ có các tuyến được kết nối trực tiếp. Do đó, máy chủ A không thể ping tới máy chủ B.

hình ảnh các đường liên kết trực tiếp trong cấu trúc mạng
hình ảnh các đường liên kết trực tiếp trong cấu trúc mạng

Lệnh cấu hình định tuyến tĩnh Router Cisco

Để cấu hình định tuyến tĩnh, ta sử dụng lệnh “ip route” như sau:

Router(config)# ip route (network-address) (subnet-mask) (next-hop ip address/ exit interface)

Tham số Nghĩa ví dụ
IP Route Nêu rõ tuyến đang được định cấu hình là tuyến tĩnh
Địa chỉ mạng (Network Address) Địa chỉ mạng của mạng đích. Đây là mạng bạn đang cố gắng tiếp cận. 192.168.4.0
Mặt nạ mạng con (Subnet mask) Địa chỉ mạng của mạng đích mà bạn đang cố gắng truy cập 255.255.255.0
Địa chỉ IP chặng tiếp theo (Next hop ip address) Đây là địa chỉ IP của bộ định tuyến đang kết nối bạn với mạng mong muốn 192.168.2.4
Giao diện thoát (exit interface) Đây là giao diện điểm thoát trên bộ định tuyến của bạn kết nối với bộ định tuyến sẽ đưa tôi đến mạng mong muốn s0/0/0

 

Cấu hình VLAN trên Switch Cisco, Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao

Native VLAN là gì? Tìm hiểu và Phân biệt với Default VLAN

[x]
ĐÓN CHỜ SẢN PHẨM MỚI