Mạng MAN là gì? Mạng MAN khác gì với mạng LAN và WAN?

Mạng MAN là gì?

Mạng MAN (Metropolitan Area Network) là một loại mạng máy tính dùng để kết nối các mạng LAN (Local Area Network) trong một khu vực đô thị lớn hoặc một vùng địa lý rộng hơn. Mạng MAN có phạm vi bao phủ từ vài Km đến vài chục Km, và thường được triển khai trong các thành phố hoặc khu vực đô thị.

Mục tiêu chính của mạng MAN là cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả giữa các địa điểm trong một vùng địa lý nhất định. Nó cho phép các tổ chức, công ty hay các cơ quan chính phủ kết nối các văn phòng, chi nhánh, trường học, bệnh viện và các cơ sở khác với nhau.

minh họa mạng MAN

Mạng MAN thường sử dụng các công nghệ và giao thức truyền thông như Ethernet, SONET (Synchronous Optical Networking), hoặc các kỹ thuật truyền dẫn không dây như WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Nó cũng có thể sử dụng các thiết bị như đường cáp quang, bộ định tuyến (router), và switch để chuyển tiếp dữ liệu giữa các mạng LAN.

Với mạng MAN, các tổ chức có thể chia sẻ tài nguyên mạng, như máy chủ, thiết bị lưu trữ, và các dịch vụ mạng khác, để tăng cường hiệu suất làm việc và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, mạng MAN cũng cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép thêm các địa điểm mới vào mạng một cách dễ dàng.

Mạng MAN khác gì với mạng LAN và WAN?

Nếu ví mạng LAN như một hộ gia đình nhỏ thì mạng MAN là một đại gia đình gồm nhiều gia đình nhỏ hơn và mạng WAN là cả xã hội vì bao gồm tất cả các gia đình với nhau.

so sánh mạng MAN với mạng LAN và WAN

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa 3 loại mạng này nằm ở phạm vi giới hạn của chúng:

  • Mạng LAN có phạm vi nhỏ nhất thường được giới hạn trong một khuôn viên trường học, gia đình, doanh nghiệp với mục đích kết nối các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại lại với nhau.
  • Mạng MAN có phạm vi rộng hơn mạng LAN và thường giới hạn trong 1 thành phố hoặc khu vực nhất định với mục đích kết nối các địa điểm mạng LAN trong khu vực với nhau.
  • Mạng WAN là mạng có phạm vi rộng nhất trong 3 loại mạng này và không bị giới hạn phạm vi với mục đích kết nối tất cả các điểm mạng MAN hoặc mạng LAN từ bất kỳ đâu lại với nhau.

Đặc điểm của mạng MAN

Qua việc so sánh với hai loại mạng LAN và WAN, có thể thấy rằng mạng MAN có những ưu điểm nhất định so với mạng LAN và cũng có những nhược điểm nhất định so với mạng WAN. Do đó, việc kết nối internet cần sự tham gia của cả 3 loại mạng này để hoạt động tốt nhất.

đặc điểm mạng MAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *