Giải thích cách cáp quang truyền tín hiệu ánh sáng

Ta đã biết cáp quang truyền dữ liệu bằng ánh sáng, vậy việc này truyền như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết hôm nay!

Giải thích cách cáp quang truyền tín hiệu ánh sáng

Tốc độ và khoảng cách khi truyền dữ liệu bằng ánh sáng

Ánh sáng cũng là một loại sóng, nó có bước sóng và tần số biên độ. Cho nên ta có thể sử dụng ánh sáng để truyền dữ liệu. Tốc độ ánh sáng cực kỳ nhanh và chỉ mất 1 giây để đi hết 7,5 vòng quanh trái đất.

Giải thích cách cáp quang truyền tín hiệu ánh sáng

Ánh sáng có biên độ nên người ta đã sử dụng biên độ khác nhau để truyền tín hiệu. Ta mặc định 1 biên độ của bước sóng biểu hiện ký tự 1 và 1 biên độ khác cho ký tự 0. Máy tính có thể hiểu thông tin dưới dạng số 0 và 1. Do đó bằng việc thay đổi biên độ ta có thể sử dụng sợi quang để truyền dữ liệu bằng ánh sáng.

Giải thích cách cáp quang truyền tín hiệu ánh sáng

Mặc dù ánh sáng có thể truyền dữ liệu nhưng nếu truyền trong không trung thì ánh sáng sẽ không thể truyền đến đích. Do đó mà ta cần đến các sợi quang hình trụ làm bằng thủy tinh và tráng lớp phản quang để đưa ánh sáng từ nguồn phát đến đích.

Giải thích cách cáp quang truyền tín hiệu ánh sáng

Về cơ bản, ta đã hiểu được cách để cáp quang truyền tín hiệu qua ánh sáng. Lợi ích khi sử dụng ánh sáng để truyền dữ liệu là tốc độ siêu nhanh và khoảng cách. Cáp quang có thể truyền xa tới 100 km mà vẫn đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, khi dùng cáp quang, chúng ta có thể truyền dữ liệu nhiều hơn tới 500 lần trong cùng một đơn vị thời gian.

Giải thích cách cáp quang truyền tín hiệu ánh sáng

Tổng hợp mọi thứ về cáp sợi quang

Sợi quang học là gì?

Cáp quang được cấp nguồn giải pháp mở rộng PoE