Cách khôi phục cài đặt gốc và mật khẩu trên Router Cisco

Khôi phục cài đặt gốc

Lỗi không thể đăng nhập vào và thay đổi cấu hình Router Cisco là do quên xác thực thông tin đăng nhập. Cách nhanh nhất là Khôi phục cài đặt gốc của Router. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo tên máy chủ (hostname) trên router

Router(config)#hostname Router 1

Bước 2: Xác minh cấu hình đã cài đặt:

Router 1#sh running-config
Building configuration...
Current configuration: 526 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router 1
!
!

Bước 3: Lưu cấu hình.

Router 1#copy running-config startup-config
Router 1#write

Bước 4: Đặt lại Router bằng cách xóa NVRAM.

Router 1#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files!
Continue? [confirm]y[OK] Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram

Bước 5: Khởi động lại Router để hoàn thành cài đặt gốc và hộp thoại hướng dẫn cài đặt sẽ xuất hiện.

Router 1#reload

Bước 6: Kiểm tra xem Router đã khôi phục cài đặt chưa bằng lại “hostname Router 1” đã biến mất và thay thế bằng tên mặc định.

Router#sh running-config
Building configuration...
Current configuration: 584 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!

Khôi phục mật khẩu

Nhược điểm của cách khôi phục cài đặt gốc là sẽ không lưu được cấu hình hiện có trên thiết bị? Do đó, giải pháp tối ưu là khôi phục mật khẩu trên bộ định tuyến để vẫn lưu trữ được cấu hình trước đó.

Đầu tiên ta cần phải xem cấu hình đăng ký với lệnh “Show version“.

Dưới đây là quy trình để phục hồi enable password hoặc lệnh enable secret đã được cấu hình trên router Cisco:

Bước 1: Bật nguồn cho router.

– Nhấn chuỗi break (Ctrl-Break) trong khi router đang khởi động để vào chế độ ROMMON.

– Nhập lệnh sau, ‘confreg 0x2142’, để bỏ qua cấu hình khởi động và đặt lại hoặc khởi động lại router.

rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 2 > reset

Sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ không yêu cầu bạn secret Password và xuất hiện hộp thoại thiết lập hoặc cửa sổ cấu hình hệ thống ban đầu, bởi vì nó đã khởi động với cấu hình trống. Cấu hình khởi động vẫn tồn tại với toàn bộ cấu hình bao gồm cả Enable Secrert nhưng Router sẽ không sử dụng nó khi khởi động. Nhập Enable Password mới trong chế độ cấu hình chung để ghi đè lên mật khẩu cũ. Việc này sẽ được lưu vào running-config.

Router(config)#enable secret cisco12345

Bước 2: Trong chế độ cấu hình chung, đặt đăng ký cấu hình trở lại mặc định bằng cách nhập lệnh ‘config-register 0x2102’ trên router, để router sẽ khởi động bình thường trong lần khởi động tiếp theo. Lệnh như sau:

Router(config)#config-register 0x2102

Bước 3: Hợp nhất enable Password vào cấu hình khởi động hiện tạị bằng cách lưu cấu hình:

Router#copy running-config startup-config

Khởi động lại router bằng lệnh ‘reload’ và kiểm tra xem mật khẩu bí mật đã thay đổi thành mật khẩu chúng ta đã cấu hình trước đó.

Router#reload

Trên đây là cách và các bước để khôi phục cài đặt gốc và mật khẩu mới cho các thiết bị Cisco. Nếu còn điều gì chưa rõ, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận để mình giải đáp chi tiết nhất!

[x]
KHUYẾN MÃI TỦ RACK MAXTEL