Auto VoIP và Voice VLAN là gì? Sự khác biệt giữa chúng?

Tìm hiểu Auto VoIP và Voice VLAN là gì?

Auto VoIP là gì?

  • Auto VoIP là một tính năng trên switch mạng Ethernet, được sử dụng để tự động xác định và ưu tiên lưu lượng thoại IP trên mạng.
  • Nó sử dụng các phương pháp xác định lưu lượng thoại IP, chẳng hạn như theo cổng UDP, giao thức thoại (SIP, H.323), hoặc các đặc điểm đặc trưng của gói dữ liệu thoại.
  • Khi xác định lưu lượng thoại, Auto VoIP có thể ưu tiên nó bằng cách cấp phân bổ băng thông ưu tiên cho lưu lượng thoại, đảm bảo chất lượng thoại tốt hơn.

Auto VoIP và Voice VLAN: Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Vai trò của Auto VoIP

  • Auto-VoIP tự động đảm bảo rằng lưu lượng thoại nhạy cảm với thời gian được ưu tiên hơn lưu lượng dữ liệu trên các cổng đã bật tính năng này.
  • Auto-VoIP kiểm tra các gói mang giao thức VoIP, các khung VoIP nhận được trên các cổng đã bật tính năng Auto-VoIP được gán vào hàng đợi.
  • Auto VoIP cung cấp các giải pháp linh hoạt để tối ưu hóa lưu lượng thoại. Nó có thể hoạt động với các tính năng khác như VLAN và Class of Service để xử lý các gói thoại với các trường cụ thể.

Voice LAN là gì?

VLAN thoại là một VLAN (mạng cục bộ ảo) được phân bổ cụ thể cho các luồng dữ liệu thoại của người dùng. Nó đảm bảo chất lượng của lưu lượng thoại bằng cách cải thiện mức độ ưu tiên truyền khi được truyền cùng với các lưu lượng khác. Có nghĩa là, khi các dịch vụ khác (dữ liệu, video, v.v.) được truyền đồng thời, dịch vụ thoại sẽ được ưu tiên và truyền với mức độ ưu tiên chuyển tiếp cao hơn.

Để tăng mức độ ưu tiên của các luồng dữ liệu thoại, trước tiên bạn phải xác định chúng. Voice VLAN có thể xác định các luồng dữ liệu thoại ở hai chế độ: Trong chế độ dựa trên địa chỉ MAC, bộ chuyển mạch mạng có thể xác định xem luồng dữ liệu có phải là luồng dữ liệu thoại hay không theo trường địa chỉ MAC nguồn trong gói dữ liệu đi vào giao diện của nó.

Trong chế độ dựa trên VLAN, một bộ chuyển mạch mạng xác định gói dữ liệu có phải là gói thoại hay không dựa trên VLAN ID của gói đi vào giao diện. Voice VLAN thường được sử dụng trong các tình huống có điện thoại IP như các doanh nghiệp lớn và các ngành tài chính. Ở những nơi này, các văn phòng được phân bổ rộng rãi và nhân viên phân tán, làm tăng nhu cầu sử dụng điện thoại IP để duy trì liên lạc đa bên thường xuyên. Khi không cần kết nối PC cho các dịch vụ dữ liệu, VLAN thoại thường được sử dụng trong các phòng hội nghị.

Như hình dưới đây, công ty có kế hoạch lắp đặt điện thoại IP trong khu vực văn phòng. Để đảm bảo chất lượng thoại tốt, điện thoại IP và máy tính sẽ được kết nối với các cổng khác nhau của bộ chuyển mạch và lưu lượng thoại yêu cầu ưu tiên cao hơn lưu lượng dữ liệu. Để đạt được yêu cầu này, bạn có thể cấu hình Voice VLAN để đảm bảo rằng lưu lượng thoại có thể được truyền trong cùng một VLAN và lưu lượng dữ liệu được truyền trong một VLAN khác. Ngoài ra, chỉ định mức độ ưu tiên để ưu tiên lưu lượng thoại khi xảy ra tắc nghẽn.

Auto VoIP và Voice VLAN: Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Vai trò của Voice VLAN

  • Nó đảm bảo rằng các thiết bị VoIP (Thoại qua điện thoại Internet) của bạn không phải đối mặt trực tiếp với tất cả các chương trình phát sóng và lưu lượng truy cập khác từ VLAN dữ liệu.
  • Một VLAN thoại có thể đơn giản hóa cấu hình mạng trong một số trường hợp. Việc đánh dấu các gói cho QoS dễ dàng hơn nhiều so với việc chỉ định các phạm vi cổng TCP và UDP khác nhau. Tương tự, TFTP và các dịch vụ DHCP đặc biệt dành cho điện thoại VoIP dễ dàng cấu hình hơn khi tất cả điện thoại VoIP nằm trong cùng một mạng con.
  • Nó có thể được sử dụng để ưu tiên các dịch vụ thoại khác nhau vì nó hỗ trợ ưu tiên 802.1p Lớp dịch vụ (CoS) hoặc ưu tiên DSCP (Điểm mã dịch vụ khác biệt).

So sánh Voice VLAN và Auto VoIP có gì khác biệt?

Voice VLAN và Auto VoIP đều có thể xử lý lưu lượng thoại, nhưng VoIP tự động có thể phân biệt các loại lưu lượng thoại chi tiết hơn và xử lý chúng. Dưới đây là những điểm khác biệt chính của chúng.

Tạo VLAN thoại

Khi thực hiện cài đặt cấu trúc liên kết ứng dụng Voice VLAN, chúng ta chỉ cần tạo ID VLAN thoại và chọn cổng đường lên trong tính năng VLAN. Không cần thêm cổng kết nối với điện thoại IP khi tạo VLAN. Không giống như Voice VLAN, Auto VoIP cần thêm các cổng được kết nối với điện thoại IP vào VLAN mục tiêu và đặt quy tắc Ra của cổng khi tạo VLAN trong tính năng VLAN.

Cài đặt thông tin OUI

Khi các gói đến cổng được bật Voice VLAN, bộ chuyển mạch sẽ phát hiện xem lưu lượng có phải là lưu lượng thoại hay không theo thông tin OUI của nó. Nhưng tính năng Auto VoIP không cần đặt thông tin OUI của Điện thoại IP vì nó không xác định lưu lượng thoại bằng cách đọc thông tin OUI của nó.

Ưu tiên cho cài đặt lưu lượng thoại

Thông thường, khi thiết lập Voice VLAN / Auto VoIP, chúng tôi sẽ đặt thông tin ưu tiên cho lưu lượng thoại để đảm bảo nó có thể được truyền đi một cách ưu tiên nếu có tắc nghẽn. Voice VLAN chỉ có thể đặt ưu tiên 802.1p cho lưu lượng trong khi Auto VoIP có thể hỗ trợ thiết lập cả ưu tiên 802.1p và DSCP.

Cấu hình LLDP-MED

Thông tin thoại được cấu hình trên Auto VoIP được gửi đến Điện thoại IP bằng giao tiếp LLDP giữa bộ chuyển mạch và Điện thoại IP. Chỉ giao tiếp LLDP thành công, lưu lượng từ điện thoại IP sẽ lấy đúng thẻ và lưu lượng thoại sẽ được truyền thành công. Vì vậy, nó cần phải cấu hình tính năng LLDP-MED cùng một lúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *