Địa Chỉ MAC là gì? Giải thích chi tiết cho người mới

Có hàng triệu máy tính nhưng tại sao khi bạn bè gửi tin nhắn hoặc thư cho bạn thì điện thoại của bạn lại nhận được tin nhắn mà không phải người khác? Đó chính là nhờ Địa chỉ MAC!

Địa chỉ MAC là gì

Địa chỉ MAC là một trong những khái niệm cơ bản nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kết nối và truyền thông giữa các thiết bị trong mạng. Nhờ có MAC mà việc gửi và truyền nhận thông tin qua Internet mới có thể diễn ra chính xác.

Trong bài viết này mình sẽ giải thích cho bạn chi tiết nhất Địa Chỉ MAC là gì một cách dễ hiểu với các ví dụ minh họa thực tế. Nên không cần phải là một chuyên gia bạn cũng sẽ hiểu hết nội dung bài viết này!

Địa chỉ MAC là gì?

Có rất nhiều định nghĩa ngoài kia về địa chỉ MAC và nếu bạn đã tìm kiếm các thông tin về MAC nhưng vẫn chưa hiểu thì đây chính là lý do mà mình viết bài viết này. Mình sẽ đi từ định nghĩa chung đến ví dụ thực tế để bạn dễ hình dung nhất. Hãy yên tâm và cố gắng theo dõi hết bài viết này thì bạn sẽ hoàn toàn hiểu được địa chỉ MAC là gì? Đây chính là cam kết của mình!

Khái niệm địa chỉ MAC:

Địa chỉ MAC (Media Access Control) là một địa chỉ duy nhất được gán cho mỗi thiết bị mạng có khả năng kết nối vào một mạng Ethernet hoặc mạng Wifi. Địa chỉ MAC là một số hexadecimal gồm 6 cặp ký tự (tổng cộng 12 ký tự). Mỗi cặp ký tự thể hiện 1 byte (8 bit) của địa chỉ.”

Minh họa địa chỉ MAC

Ví dụ về một địa chỉ MAC: 34:8A:33:7F:BC:2E

Địa chỉ MAC được nhà sản xuất thiết bị gán cho từng thiết bị và không thay đổi trong quá trình sử dụng. Điều này khác với địa chỉ IP (Internet Protocol) được cấp cho các thiết bị mạng có thể thay đổi khi thiết bị di chuyển qua các mạng khác nhau.

Địa chỉ MAC quan trọng trong việc xác định danh tính của các thiết bị trong mạng và thực hiện việc gửi và nhận dữ liệu. Khi thiết bị kết nối vào mạng, địa chỉ MAC được sử dụng để xác định đích của các gói dữ liệu trong mạng LAN (Local Area Network) hoặc để xác định các thiết bị trong mạng WLAN (Wireless Local Area Network).

Ví dụ thực tế địa chỉ MAC

Để hình dung sâu và hiểu rõ ràng địa chỉ MAC là gì? hãy cùng mình đi vào một ví dụ chi tiết giải thích về địa chỉ MAC như sau.

Hãy tưởng tượng rằng hệ thống mạng của bạn giống như một khu phố lớn với hàng trăm ngôi nhà. Mỗi căn nhà trong khu phố đại diện cho một thiết bị trong mạng của bạn, như máy tính, điện thoại thông minh, hoặc máy in.

Địa chỉ MAC giống như địa chỉ nhà
Địa chỉ MAC giống như địa chỉ nhà

Mỗi căn nhà trong khu phố điều được cung cấp 1 biển số ghi địa chỉ nhà duy nhất, giúp bạn phân biệt các ngôi nhà với nhau. Địa chỉ MAC chính là biển số này trong mạng của bạn. Thay vì dùng số, địa chỉ MAC sẽ bao gồm các ký tự đặc biệt, giống như chữ cái (A, B, C…) và các con số.

Ví dụ: giả sử bạn có một máy tính và một điện thoại thông minh trong mạng của bạn. Máy tính có địa chỉ MAC là “AB:12:CD:34:EF:56”, còn điện thoại thông minh có địa chỉ MAC là “78:9G:HI:JK:LM:NO”.

Địa chỉ MAC hoạt động
Địa chỉ MAC hoạt động như thế nào?

Khi bạn gửi thông tin từ máy tính của mình đến điện thoại thông minh, dữ liệu sẽ được gói lại thành một “gói thư” và đính kèm địa chỉ MAC của điện thoại thông minh. Giống như gửi thư trong khu phố, bạn sẽ ghi địa chỉ của người nhận trên phong bì.

Hệ thống mạng của bạn có một “nhân viên bưu điện” đặc biệt, gọi là “bộ định tuyến“, nhiệm vụ của bộ định tuyến là đọc địa chỉ MAC trên gói thư và định địa chỉ đích cuối cùng là điện thoại thông minh. Sau đó, nó sẽ chuyển gói thư đến điện thoại thông minh đó, chính xác như nhân viên bưu điện chuyển thư đến người nhận.

Điều quan trọng là mỗi thiết bị trong mạng có một địa chỉ MAC duy nhất, và địa chỉ này không thay đổi. Điều này giúp mạng xác định và giao tiếp với từng thiết bị một cách chính xác và hiệu quả.

Cấu tạo thành phần của 1 địa chỉ MAC

Địa chỉ MAC gồm 6 cặp ký tự, mỗi cặp được biểu diễn bằng số từ 0 đến 9 và chữ cái từ A đến F. Ví dụ: 01:23:45:67:89:AB

Thành phần của địa chỉ MAC
Thành phần của địa chỉ MAC

Cấu trúc của địa chỉ MAC:

 • Nhà sản xuất (OUI): 6 cặp đầu tiên trong địa chỉ MAC thường đại diện cho mã duy nhất của nhà sản xuất. Nhà sản xuất được cấp mã này bởi IEEE (Viện Kỹ thuật và Điện tử Công nghiệp) và đảm bảo mỗi nhà sản xuất có một mã riêng. Điều này giúp xác định thương hiệu hoặc nhà sản xuất của thiết bị.
 • Địa chỉ duy nhất của thiết bị (NIC): 6 cặp cuối cùng trong địa chỉ MAC đại diện cho địa chỉ duy nhất của từng thiết bị trong nhà sản xuất đó. Những con số này là duy nhất cho từng thiết bị và không trùng lặp trong mạng.

Các loại địa chỉ MAC

các loại địa chỉ MAC
các loại địa chỉ MAC

Địa chỉ MAC được chia thành ba loại chính là Unicast MAC, Multicast MAC và Broadcast MAC dựa trên các đặc điểm và chức năng của chúng trong mạng.

Unicast MAC Address:

Unicast MAC

Unicast MAC là loại địa chỉ MAC dùng để gửi dữ liệu từ một thiết bị đến một thiết bị duy nhất trong mạng. Nó được sử dụng để truyền dữ liệu riêng tư và chỉ thiết bị có địa chỉ MAC nhận được thông tin.

Địa chỉ MAC unicast là loại phổ biến nhất trong hệ thống mạng, và nó có dạng “XX:XX:XX:XX:XX:XX”, trong đó XX biểu thị các ký tự số hexa.

Ví dụ: Giả sử bạn (thiết bị A) muốn gửi một tin nhắn đến máy tính của bạn bè (thiết bị B) trong mạng. Khi bạn gửi tin nhắn, thiết bị A sẽ sử dụng địa chỉ MAC Unicast của thiết bị B làm địa chỉ đích trong gói dữ liệu. Chỉ có thiết bị B nhận được thông tin và hiểu rằng đó là tin nhắn dành cho nó.

Multicast MAC Address:

Multicast MAC là loại địa chỉ MAC dùng để gửi dữ liệu đến một nhóm thiết bị trong mạng. Nó được sử dụng để truyền dữ liệu từ một nguồn đến một nhóm đích, trong đó nhóm đích là một tập hợp các thiết bị được xác định bởi địa chỉ MAC multicast.

Địa chỉ MAC multicast có dạng “01:XX:XX:XX:XX:XX”, trong đó XX biểu thị các ký tự số hexa.

Ví dụ: Trong mạng LAN, một người dùng muốn gửi thông báo đa phương tiện (ví dụ: video stream) đến một nhóm máy tính đích để cùng xem. Khi gửi thông báo, thiết bị nguồn sẽ sử dụng địa chỉ MAC Multicast của nhóm đích trong gói dữ liệu. Tất cả các thiết bị trong nhóm đích nhận được thông tin và có thể xem video stream đó.

Broadcast MAC Address:

Minh họa các loại địa chỉ MAC

Broadcast MAC là loại địa chỉ MAC đặc biệt dùng để gửi dữ liệu đến tất cả các thiết bị trong mạng. Khi một thiết bị gửi dữ liệu với địa chỉ MAC broadcast, tất cả các thiết bị trong mạng sẽ nhận thông tin đó.

Địa chỉ MAC broadcast có dạng “FF:FF:FF:FF:FF:FF”.

Ví dụ: Khi một thiết bị muốn tìm kiếm các thiết bị khác trong mạng, nó có thể gửi yêu cầu bằng địa chỉ MAC Broadcast. Ví dụ như khi bạn khởi động máy tính và nó muốn tìm kiếm địa chỉ IP của máy chủ DHCP trong mạng. Máy tính gửi yêu cầu đến địa chỉ MAC Broadcast, tất cả các thiết bị trong mạng đều nhận được yêu cầu đó, và máy chủ DHCP sẽ trả lời cho máy tính cung cấp địa chỉ IP.

Ứng dụng và vai trò của địa chỉ MAC

Ứng dụng địa chỉ MAC

Ý nghĩa của địa chỉ MAC trong hệ thống mạng là rất quan trọng. Vì nó đóng vai trò cốt lõi trong việc kết nối và quản lý thông tin giữa các thiết bị trong mạng. Dưới đây là những điểm quan trọng để làm rõ ý nghĩa của địa chỉ MAC:

 • Định danh duy nhất: Địa chỉ MAC cung cấp một phương tiện đơn giản và độc nhất để xác định mỗi thiết bị trong mạng. Không có hai thiết bị nào trong cùng mạng có cùng một địa chỉ MAC. Điều này cho phép các thiết bị được phân biệt và xác định một cách rõ ràng, giúp mạng hoạt động một cách hiệu quả và tránh xung đột thông tin.
 • Đảm bảo giao tiếp chính xác: Khi một thiết bị muốn gửi dữ liệu đến một thiết bị khác, nó sẽ gửi gói dữ liệu kèm theo địa chỉ MAC của thiết bị đích. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu được gửi đến đúng thiết bị mà người dùng muốn truyền thông tin đến, và không bị nhầm lẫn với các thiết bị khác trong mạng.
 • Truyền thông trong mạng LAN: Trong mạng LAN (Local Area Network), địa chỉ MAC được sử dụng để xác định thiết bị cụ thể mà gói dữ liệu cần được gửi đến. Nó giúp cho việc truyền thông giữa các thiết bị trong cùng mạng một cách hiệu quả và nhanh chóng.
 • Định tuyến dữ liệu: Trong mạng LAN, bộ định tuyến (bộ định hướng) sử dụng địa chỉ MAC để quyết định thiết bị tiếp theo nên nhận gói dữ liệu. Điều này giúp định tuyến thông tin một cách chính xác và đảm bảo dữ liệu được đưa đến thiết bị đúng người nhận.
 • Bảo mật mạng: Địa chỉ MAC cũng có vai trò quan trọng trong bảo mật mạng. Trong một số trường hợp, các thiết bị có thể được phép hoặc bị từ chối truy cập vào mạng dựa trên địa chỉ MAC của chúng. Điều này có thể giúp hạn chế truy cập của các thiết bị không ủy quyền và bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công không mong muốn.

Tóm lại, ý nghĩa của địa chỉ MAC trong hệ thống mạng không chỉ đảm bảo tính duy nhất, giao tiếp chính xác, và hiệu quả của mạng mà còn hỗ trợ trong việc quản lý truy cập và bảo mật mạng. Nó là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động ổn định và an toàn của mạng máy tính.

Cách lấy địa chỉ MAC

Cách lấy địa chỉ MAC
Cách lấy địa chỉ MAC

Nhiều người lấy địa chỉ MAC để thực hiện các mục đích như: Định danh thiết bị, kiểm soát truy cập mạng, Quản lý mạng, Định tuyến và chuyển tiếp dữ liệu, bảo mật mạng.

Việc lấy địa chỉ MAC trên các thiết bị mạng có thể thực hiện thông qua các bước sau trên các hệ điều hành khác nhau:

Trên Windows (Windows 10):

 • Bước 1: Mở Command Prompt (dấu nhấn Windows + R, sau đó nhập “cmd” và nhấn Enter).
 • Bước 2: Gõ lệnh sau và nhấn Enter: ipconfig /all
 • Bước 3: Tìm đến phần “Physical Address” (địa chỉ vật lý) tương ứng với card mạng bạn quan tâm. Đây chính là địa chỉ MAC của card mạng đó.

Trên macOS:

 • Bước 1: Mở Terminal (Tìm trong Applications > Utilities > Terminal).
 • Bước 2: Gõ lệnh sau và nhấn Enter: ifconfig
 • Bước 3: Tìm đến phần “ether” trong kết quả hiển thị. Đây chính là địa chỉ MAC của card mạng.

Trên Linux:

 • Bước 1: Mở Terminal.
 • Bước 2: Gõ lệnh sau và nhấn Enter: ifconfig hoặc ip addr
 • Bước 3: Tìm đến phần “ether” trong kết quả hiển thị. Đây chính là địa chỉ MAC của card mạng.

Ví dụ cách lấy địa chỉ AMC

Trên điện thoại thông minh (Android và iOS):

 • Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt (Settings).
 • Bước 2: Tìm đến mục Wi-Fi hoặc Network (Mạng) và chọn Wireless (Wi-Fi).
 • Bước 3: Nhấn vào tên mạng Wi-Fi bạn đang kết nối (tại Android) hoặc nhấn vào biểu tượng “i” bên cạnh tên mạng Wi-Fi (tại iOS).
 • Bước 4: Tìm đến mục “MAC Address” (Địa chỉ MAC). Đây chính là địa chỉ MAC của thiết bị di động của bạn.

Lưu ý rằng địa chỉ MAC của mỗi card mạng trong cùng một thiết bị có thể khác nhau (ví dụ: một cho card mạng Ethernet và một cho card mạng Wi-Fi). Thông thường, địa chỉ MAC được hiển thị dưới dạng một chuỗi số hexadecimal (A, B, C, D, E, F và các số từ 0 đến 9).

Riêng với các thiết bị mạng như Switch, Router, Cục phát wifi,… thì hãy xem địa chỉ MAC trên nhãn sản phẩm hoặc phải truy cập vào trang quản lý thiết bị trên web để tra cứu thông tin.

Lộ địa chỉ MAC có sao không?

lộ địa chỉ MAC có sao không

Lộ địa chỉ MAC của thiết bị không gây nguy hiểm lớn cho bảo mật chung của mạng. Địa chỉ MAC là thông tin công khai và được sử dụng để định danh các thiết bị trong mạng LAN của bạn. Khi bạn kết nối thiết bị của mình đến mạng, địa chỉ MAC sẽ được sử dụng một cách công khai và có thể dễ dàng bị ghi nhận bởi các thiết bị và máy tính khác trong mạng.

Tuy nhiên, địa chỉ MAC có thể được sử dụng trong một số phương pháp kiểm soát truy cập mạng, nó không phải là phương pháp bảo mật chính thức và bảo vệ đáng tin cậy. Địa chỉ MAC có thể bị giả mạo hoặc thay đổi, do đó, không nên dựa vào nó một cách duy nhất để bảo mật mạng.

Kết luận:

Đến đây, mình đã cùng bạn đi qua những khái niệm cơ bản đến chuyên sâu để tìm hiểu xem địa chỉ MAC là gì? Bằng những ví dụ thực tiễn và hình ảnh minh họa dễ hiểu. Mình mong rằng bạn sẽ thấy bài viết này hữu ích với bạn.

Nếu còn thắc mắc hoặc có câu hỏi gì về bài viết, hãy để lại dưới phần bình luận của bài viết để mình có thể hỗ trợ các bạn sớm nhất! Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết khám phá tiếp theo của Viễn Thông Xanh!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *