Phân biệt Converter quang Multimode và Single Mode

Converter quang single mode và multimode là gì?

Bộ chuyển đổi quang điện singlemode và Multimode hoạt động dựa trên hai nguyên lý khác nhau. Singlemode sử dụng một đường truyền duy nhất với bước sóng nhỏ và chiều dài sợi lớn hơn, cho phép dữ liệu đi xa hơn mà không mất nhiều tín hiệu. Trái lại, Multimode sử dụng nhiều đường truyền song song với bước sóng lớn hơn, nhưng chiều dài sợi ít hơn và chỉ hỗ trợ quãng đường ngắn.

converter quang multimode và singlemode là gì

Converter quang Singlemode và Multimode không phải là hai loại converter hoàn toàn tách biệt với nhau mà chúng chỉ khác nhau về loại sợi quang mà chúng được thiết kế để hoạt động.

Converter quang là thiết bị chuyển đổi tín hiệu quang sang tín hiệu điện và ngược lại. Các converter này có thể hoạt động với sợi quang Singlemode hoặc Multimode, tùy thuộc vào cấu hình của chúng.

Singlemode và Multimode đề cập đến hai loại sợi quang khác nhau. Sợi quang Singlemode có một lõi nhỏ hơn, cho phép truyền tải tín hiệu qua khoảng cách dài. Trái lại, sợi quang Multimode có một lõi lớn hơn, cho phép truyền tải nhiều tín hiệu quang song song nhưng chỉ qua khoảng cách ngắn.

Xem thêm bài viết: 5 Loại Bộ chuyển đổi quang điện – Converter quang phổ biến nhất

Converter quang có cả chế độ Singlemode và Multimode?

Converter quang thường được thiết kế cho một trong hai loại sợi quang, chủ yếu dựa trên ứng dụng mà chúng được dùng.

Điều này liên quan đến sự khác biệt về cấu trúc vật lý và nguyên lý hoạt động của hai loại sợi quang. Sợi quang Singlemode có lõi rất nhỏ (khoảng 9 micromet), trong khi lõi của sợi quang Multimode lớn hơn nhiều (thường là 50 hoặc 62,5 micromet). Điều này dẫn đến sự khác biệt về cách dẫn quang và khoảng cách truyền tải.

Tuy nhiên, có những thiết bị có thể giúp kết nối giữa sợi quang Singlemode và Multimode trong một số tình huống cụ thể, nhưng chúng không giải quyết hoàn toàn vấn đề và có thể dẫn đến mất mát tín hiệu.

Vì vậy, khi lựa chọn converter quang, quan trọng là phải xác định loại sợi quang bạn đang sử dụng (Singlemode hay Multimode) và chọn thiết bị phù hợp.

Phân biệt Converter quang 1 sợi hay 2 sợi với Converter Singlemode và Multimode

Converter-quang-1-soi

Cách phân biệt giữa “converter quang 1 sợi” và “converter quang 2 sợi” không liên quan đến sự khác biệt giữa “Singlemode” và “Multimode”. Điều này dựa trên cách truyền tải tín hiệu.

Converter quang 1 sợi: Trên cùng một sợi, tín hiệu có thể được truyền tải cả hai hướng (lên và xuống). Điều này yêu cầu việc sử dụng hai bước sóng khác nhau – một cho từng hướng.

Converter quang 2 sợi: Sử dụng hai sợi riêng biệt, một để truyền tải tín hiệu từ nguồn A đến điểm B (lên) và một để truyền tải tín hiệu từ B đến A (xuống).

Cả hai loại converter quang trên đều có thể được sử dụng với sợi quang Singlemode hoặc Multimode, tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống. Sự khác biệt giữa Singlemode và Multimode đề cập đến cấu trúc và cách hoạt động của sợi quang, chứ không phải cách truyền tải tín hiệu qua converter.

Để chọn đúng loại converter quang, bạn cần xác định loại sợi quang (Singlemode hay Multimode) và cách truyền tải tín hiệu (1 sợi hay 2 sợi) mà bạn cần sử dụng.

Xem thêm bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *