Hiểu rõ chức năng FEF và LFP trên Media Converter là gì?

FEF trong Media Converter là gì?

Tính năng FEF là giao thức theo tiêu chuẩn IEEE 802.3U để phát hiện các lỗi liên kết mạng từ xa. Trong Media Converter, với tính năng FEF các quản trị viên mạng sẽ dễ dàng phát hiện các lỗi liên kết.

Nếu sử dụng 2 Media Converter để kết nối 2 mạng đồng với nhau. Khi phát hiện lỗi kết nối, Media converter A sẽ truyền tín hiệu lỗi FAR END tới Media Converter B để thông bảo có lỗi xảy ra.

Khi đó 2 liên kết đồng với tại Converter A và B đều sẽ bị ngắt. Bằng cách sử dụng FEF các lỗi liên kết có thể được phát hiện và khắc phục sự cố ngay lập tức.

Nguyên lý hoạt động của FEF trên Media Converter:

1. Khi xảy ra lỗi ở đầu RX của kết nối cáp quang, FEF trên Media Converter A sẽ phát hiện lỗi.

FEF trên Media Converter A sẽ phát hiện lỗi

2. Sau đó, Media Converter A gửi một lỗi Far END tới Media Converter B để thông báo rằng đã xảy ra lỗi ở đầu RX, để vô hiệu hóa việc truyền sợi TX của Media Converter A.

Media Converter A gửi một lỗi đầu xa tới Media Converter B để thông báo rằng đã xảy ra lỗi ở đầu RX

3. Fiber Media Converter A ngắt kết nối tại cổng đồng của nó. Trên Switch tương ứng, đèn LED hiển thị trạng thái ngắt kết nối liên kết.

Fiber Media Converter A ngắt kết nối tại cổng đồng của nó

4. Media Converter B cũng gỡ bỏ liên kết đồng của nó. Đèn chỉ báo LED của Switch được kết nối hiển thị trạng thái liên kết xuống.

Media Converter B cũng gỡ bỏ liên kết đồng của nó.

LFP trên Media Converter là gì?

Chức năng LFP (Link Fault Pass Through) có tác dụng phát hiện các lỗi liên kết đồng được kết nối với Media Converter. Khi một liên kết đồng bị lỗi, thiết bị Media Converter sẽ phát hiện và chuyển trạng thái lỗi trong toàn bộ liên kết.

Từ đó nhà quản trị viên mạng sẽ biết sự cố liên kết và có giải pháp hiệu quả hơn.

Các chức năng của LFP hoạt động trên Media Converter:

1. Nếu cáp mạng tới Media Convert A bị lỗi.

Hoạt động của LFP trên Media Converter 1

2. Chức năng LFP trên Media Converter A sẽ thông báo cho Media Converter B về lỗi liên kết đồng và vô hiệu hóa kết nối cáp quang tới Media Converter B.

Hoạt động của LFP trên Media Converter 2

3. Media Converter B vô hiệu hóa kết nối đồng của nó, Switch tương ứng sẽ hiển thị trạng thái liên kết xuống trên đèn LED.

Hoạt động của LFP trên Media Converter 3